Naar het nieuwe normaal: en NU aan de slag!

Naar het nieuwe normaal: en NU aan de slag!

Er wordt veel gedacht en geschreven over het ‘nieuwe normaal’. Maar we weten maar 3 dingen zeker. Niemand kent het nieuwe normaal. Crisissen verlopen in 5 fasen, wie tijdig over verdere fasen nadenkt maakt meer kans om gezond uit de crisis te komen. Ofwel geef je dat nieuwe normaal zelf mee vorm, ofwel zal het je overkomen. Maar hoe dan?
Systematic Inventive Thinking is een beproefde tool voor innovatie en biedt je houvast in het ontdekken van nieuwe kansen, juist als er veel beperkingen zijn.
Systematic Inventive Thinking heeft zich wereldwijd bewezen als methodiek waarmee snel en effectief nieuwe creatieve ideeën gegenereerd kunnen worden. Beperkt in aantal maar concreet en klaar voor implementatie. Ideeën voor het realiseren van nieuwe concepten en ideeën voor kostenbesparingen.

Ontdek opnieuw de waarde van wat er al is (of nog wél is)

Het begint bij het expliciet benoemen wat je in huis hebt. Denk aan fysieke zaken zoals vergaderzalen, keuken,  boekingssysteem of parkeerterrein, maar ook aan niet fysieke waardes zoals organisatievermogen of naamsbekendheid. Alleen al het in kaart brengen, vanuit verschillende disciplines, van wat je eigenlijk allemaal aan bouwstenen hebt en welke waardes deze vertegenwoordigen, leidt vaak tot de eerste ideeën. Een nog rijkere set aan bouwstenen ontstaat als je ook de bouwstenen in je directe omgeving expliciet maakt. Welke waardes en competenties hebben leveranciers, de bedrijven in de omgeving, je klanten?

Ontdekken van kansen via 5 denkpatronen

Daarna ga je systematisch met de verschillende denkpatronen aan de slag. Je denkt hierdoor na over combinaties en ideeën die niet voor de hand lijken te liggen of waarvan je eigenlijk denkt dat het toch niet kan of niets is. We noemen dit ook wel ‘de weg van de meeste weerstand’. Niet om gefrustreerd te raken, wel om uitgedaagd te worden om op zoek te gaan naar die onverwachte mogelijkheden die kansrijk en waardevol zijn – want als het makkelijk was, heb je het waarschijnlijk al lang eerder bedacht.
De huidige werkelijkheid dwingt ons om vaste denkpatronen los te laten, zo is in de lock down de bouwsteen fysiek contact bruut verwijderd. Om met dit gegeven op zoek te gaan  naar nieuwe concepten kun je het denkpatroon ‘de kunst van het weglaten’ toepassen. Ook in de fase hierna worden we uitgedaagd om anders te kijken naar het gebruik van ‘tijd’ en ‘plaats’ – en juist hiermee spelen is de kern van het patroon ‘opdelen en herschikken’. Onze ervaring is dat door het inzetten van meerdere denkpatronen, waarbij je steeds kijkt naar de waarde van de bouwstenen waarover je
beschikt, je tot onverwachte ideeën komt.

Van idee naar concept naar aan de slag!

Je bent niet op zoek naar zo veel mogelijk ideeën, maar naar een handje vol waarin jij en je collega’s echt geloven. Tijd voor de twee vragen van de waarheid: Is hier een markt voor? En: kunnen wij dit (al dan niet samen met partners) realiseren? Ook bij het beantwoorden van deze vragen is het zaak vaste denkpatronen los te laten en te zoeken hoe het wel kan. En door dit samen te doen, is er meteen draagvlak en energie om daadwerkelijk met de concepten aan de slag te gaan.

Ontketen de denkkracht in jouw organisatie

De afgelopen weken hebben allen al klein beetje ervaren hoe creatief we worden wanneer er een essentiële bouwsteen van de het businessmodel verwijderd wordt. Stel je voor welke creatieve kracht er ontketend wordt wanneer je met je collega’s de 5 denkpatronen systematisch toepast! Geef ons gerust een seintje om vrijblijvend te verkennen wat Systematic Inventive Thinking voor jou kan betekenen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen

Drs. Kris Brees

Er wordt gedacht dat marketing strategie het speelveld is voor Coke, Apple en Nike. Ik weet dat de uitdagingen pittiger zijn en er véél meer te winnen is in B2B. En nog meer in not-for-profit. Want marketing strategie gaat niet om commercials, maar om de aansluiting tussen organisatie en buitenwereld. En de vertaling naar actie.

Leer Drs. Kris Brees beter kennen