Begeleiden van uw (management)team bij strategievorming en businessplanning;

Begeleiden van uw (management)team bij strategievorming en businessplanning;

Zeven ingrediënten voor een succesvolle strategievorming

Groei van het eigen bedrijf, toenemende concurrentie of andersoortige concurrenten, fuserende klanten en veranderende markten. Allemaal factoren die grote invloed uitoefenen op de eigen organisatie. Welke manager wordt nu niet dagelijks geconfronteerd met strategische vraagstukken: wat komt de komende jaren op ons af en hoe spelen wij optimaal in op deze gewijzigde omstandigheden?

Tijd om de strategische opties in kaart te brengen en keuzen te maken. Dat vraagt om zelfkennis en afstand. Een zekere afstand is vaak nodig om met een neutrale blik naar een organisatie te kijken. Bestaande visies en werkwijzen zijn vaak niet zo vanzelfsprekend als ze lijken. Meestal is het nodig van de gebaande paden af te wijken om te komen tot een verfrissende nieuwe richting. En juist dan blijkt een externe begeleider waardevol. Functionerend als begeleider en kritische meedenker loodsen ICSB adviseurs hun relaties stap voor stap naar de beste strategie.

Meer informatie over succesvolle strategievorming

Voor meer informatie over een succesvolle strategievorming en hoe ICSB uw organisatie hierin kan ondersteunen, kunt u het onderstaande artikel downloaden.

Bel ons vrijblijvend op 010 – 452 86 02 en vraag naar Marleen Bekkers of Dorien van der Heijden om de mogelijkheden van begeleiding bij strategievorming en businessplanning te bespreken.

 

Download

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Marleen Bekkers

Ik vind het heerlijk professionals - in de zorg & welzijn, accountants of ingenieurs - een stapje op weg te helpen in hun marktgerichte attitude. Om niet alleen hun eigen vak uitstekend te doen, maar ook altijd de klant op het netvlies te houden. Ik wil dat ze nooit meer vergeten de drijfveren en behoeften van hun klanten mee te wegen.

Leer Drs. Marleen Bekkers beter kennen

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen

Relevante klantcases