Beleidsplan: oog op de toekomst, actie voor morgen

Beleidsplan: oog op de toekomst, actie voor morgen

De grootste meerwaarde van een beleidsplan is de zoektocht naar het evenwicht tussen ambitie en praktische uitvoerbaarheid. Door (binnen gestelde kaders van missie en visie) de ambitie van een organisatie te koppelen aan relevante ontwikkelingen en dit uit te werken in concrete doelen en meetbare acties, ontstaat een speelveld waarin cruciale keuzes gemaakt worden.

Een beleidsplan met ondersteuning van ICSB

ICSB is expert in het begeleiden van deze  beleidskeuzes en de uitwerking in een plan dat werkt. Al meer dan 25 jaar zijn wij partner van zeer diverse organisaties, samen werken we aan een brede scope van soorten beleidsplannen. Van een periodieke update van de reeds gekozen strategische koers tot radicale veranderingen van het businessmodel. In de diversiteit van soorten plannen en organisaties is ons ijkpunt altijd meerwaarde voor klanten.

Het resultaat is een beleidsplan dat medewerkers prikkelt, in lijn is met ontwikkelingen en de koers in andere delen van de organisatie, gebouwd is op een fundament van feiten, gedragen is door aandacht voor de verschillende belangen en beschreven wordt in specifieke en meetbare acties. In de bijgevoegde beschrijving leest u een eenvoudige aanpak voor een complex plan.

Download hieronder nadere informatie over hoe ICSB u kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed beleidsplan. Bel ons vrijblijvend op 010 – 452 86 02 en vraag naar Marleen Bekkers of Dorien van der Heijden om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.

Download

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Marleen Bekkers

Ik vind het heerlijk professionals - in de zorg & welzijn, accountants of ingenieurs - een stapje op weg te helpen in hun marktgerichte attitude. Om niet alleen hun eigen vak uitstekend te doen, maar ook altijd de klant op het netvlies te houden. Ik wil dat ze nooit meer vergeten de drijfveren en behoeften van hun klanten mee te wegen.

Leer Drs. Marleen Bekkers beter kennen

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen

Relevante klantcases