Big data in de financiële sector: hoever staat de sector?

Big data in de financiële sector: hoever staat de sector?

Big data is hot. Er wordt veel over gesproken, maar wie is er nu daadwerkelijk aan de slag met big data? Euroforum hield in maart voor de tweede keer een congres over Big Data in de Financiële sector. Ed Peelen, partner bij ICSB, en Artie Debidien, voormalig Director ICT & Operations KNAB, waren de dagvoorzitters. Vanuit het bedrijfsleven, de sector zelf en de overheid werd kennis over en ervaring met big data gedeeld. Wij geven u een korte impressie.

Aan de slag met big data is als surfen op de oceaan

big_data_1

Surfen op 5 meter hoge golven is best spannend, het is zaak te wachten op de juiste golf om op het break point te kunnen gaan. Het break point van big data is nu! Net als bij surfen moet je je angst om te gaan, overwinnen. De angst om je niet alleen maar te laten leiden door toezichthouders, wetgevers en interne auditeurs. De angst om de privacy van klanten te schenden en bijbehorende reputatieschade op te lopen. Een pleidooi, kortom, om de ‘jonge technologie’ te omarmen, je legacy aan te passen en waardevolle data te delen en te benutten.

TomTom als praktijkvoorbeeld uit een andere branche

Een mooi praktijkvoorbeeld uit een andere branche is TomTom. TomTom heeft een nieuw ecosysteem gecreëerd van 400 miljoen devices, die data genereren en onderling uitwisselen over rijgedrag, verkeersinformatie, ongelukken en weersomstandigheden. Door inzicht te geven in verkeersstromen heeft TomTom bijvoorbeeld waarde gecreëerd voor adverteerders op billboards.

Big data als digitale predestinatie of waardevol voor consument en sector?

Een gevaar schuilt er bij big data in dat vaak databronnen buiten hun context gebruikt worden. Er worden dan verbanden gelegd tussen data die voor een ander doel zijn vastgelegd. Vanuit privacy oogpunt zou dat wettelijk geen probleem mogen vormen, als ze maar niet re-identificeerbaar zijn, maar dat is nu juist bijna altijd wel mogelijk. Als je voldoende informatie hebt om een profiel te maken en iemand individueel te targetten, dan kun je hem identificeren! Echter, de consument weet niet hoe dit profiel tot stand gekomen is. Keuzes worden voor de consument gemaakt en niet door de consument: digitale predestinatie. Dit druist in tegen de principes van onze maatschappij.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om big data wel te gebruiken met de instemming van consumenten. Om problemen te voorkomen is het ook belangrijk om in innovatieprojecten liefst aan de tekentafel al een expert in bescherming van persoonsgegevens in te schakelen om vooraf goed de mogelijkheden te verkennen. En als de digitale zelfbeschikking van consumenten verder vorm krijgt, deze zelf de regie voeren over wie de databronnen kunnen ontsluiten, wordt de governance van de data waarschijnlijk ook structureel beter ingeregeld.

Big data kan potentieel van grote waarde zijn, ook in de financiële sector. Deze waarde kan echter alleen tot volle wasdom komen als het belang van financiële instelling en consument op een gebalanceerde wijze tot zijn recht komt. Bij het uitoefenen van de zorgplicht en de fraudebestrijding is dit meestal geen probleem. Bij producten waarbij wordt samengewerkt met derde partijen is het cruciaal dat consumenten expliciete vrije keuze wordt geboden en dat dit in heldere bewoordingen uitgelegd wordt.

“Banken, wees minder transparant om vertrouwen te krijgen.”

Big_Data_3
Dit was het provocerende advies van Victor Lamme, prof. Neuromarketing aan de UvA. Indruisend tegen alle intenties van banken om meer open te zijn over het gebruik van databronnen en de wijze waarop profielen worden gemaakt. Het menselijke brein werkt namelijk zo dat het vertrouwen daalt als de transparantie toeneemt, aldus professor Lamme. Bovendien zit er een groot verschil in wat mensen zeggen en wat ze doen. Dit zie je bijvoorbeeld bij Google en Facebook: de consument vertrouwt de bedrijven niet, maar geeft wel de data. Aan de andere kant worden verzekeraars vaak wel vertrouwd, maar wil men geen data geven. Dit komt omdat de producten en diensten van Google en Apple handig zijn. De consument heeft er iets aan en wil er daarom wat voor teruggeven: win-win. “Geen gezeik, iedereen rijk” is de basis van vertrouwen. Een kijkje in het menselijk brein en handelen, dat tot nadenken aanzet…

Hoever staat de sector nu echt met big data?

Natuurlijk zijn er ook een paar praktijkvoorbeelden uit de financiële sector besproken, zoals:

  • Klanten van Achmea geven toegang tot data over brand en waterlast om toekomstige schade te voorkomen.
  • ABN AMRO gebruikt data bij fraudedetectie, dit heeft ook een consumentenbelang. Verder hebben zij een team opgericht om te experimenteren: wat is er en wat kan je ermee?
  • De Spaanse bank Santander geeft via zijn 123 bankrekening korting op verschillende producten en diensten van derden, op voorwaarde dat je via deze bankrekeningen je betalingen doet. De bank screent je uitgavenpatroon, zodat je steeds betere korting krijgt bij de maatschappijen waar je veel koopt. Dit is een succes in Spanje; een duidelijke win-win.
  • Fairzekering: een verzekering op basis van je rijgedrag. Je kunt 35% korting krijgen bij goed gedrag: win-win dus.

Uit de praktijkverhalen bleek ook dat heel veel big data trajecten stoppen, omdat men bang is klanten te verliezen. Men is te bang om het fout te doen, waardoor men niet meer innoveert. Tijdens 1 van de ronde tafel discussies werd opgemerkt dat je het ook van de andere kant kunt bekijken: op een zeker moment wordt je aangeklaagd door de klant, omdat je géén advies gegeven hebt op basis van big data waar je toegang toe had.

Door bitcoin verliest de gehele bancaire wereld zijn baan

Tot slot werden toekomstige ontwikkelingen gedeeld. Sommige heel dichtbij, zoals de selfie hype, andere met een groter science fictiongehalte, zoals mensen met een derde oog van achteren of een oor in je arm. Zo ook de voorspelling dat de hele bancaire wereld zijn baan gaat verliezen door de bitcoin. De macht verschuift van de elite naar de massa. Het netwerkprotocol van de bitcoin gaat onderling decentraal vertrouwen genereren: science fiction of dichterbij dan gedacht?

Science fiction of niet: nieuwe technologie is onvermijdelijk, je moet deze omarmen om te overleven.

Big data initiatieven zijn veelal nog intern gericht

Big data kent 4 toepassingsgebieden:

  1. Optimalisatie infrastructuur
  2. Optimalisatie bedrijfsprocessen
  3. Optimalisatie klantbediening
  4. Nieuwe businessmodellen

Tot nu toe heeft de sector vooral ideeën over optimalisatie van bedrijfsprocessen. De initiatieven die gestart zijn, zijn vooral intern gericht, zoals fraudebestrijding, inbraakpreventie, e.d. Maar kunnen data van verzekeraars, die nu door actuarissen gebruikt worden, ook op een andere manier worden ontsloten voor andere toepassingen? Wordt data de nieuwe kurk waar een bank op drijft? In de financiële sector ligt een grote potentie.

 

Wilt u graag vrijblijvend sparren over het belang van big data voor uw organisatie? Bel Angela Lijmbach of Ed Peelen op 010 – 452 86 02.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Angela Lijmbach

Klanten van buiten naar binnen laten denken, dat is mijn kracht. Ik kijk graag hoe de klantbeleving terugkomt in de plannen, maar vooral in de praktijk. Om daarna samen de route naar meer klantgerichtheid te bewandelen met de uitspraak van mijn opa in gedachten: “Met kleine stapjes kom je er ook.

Leer Drs. Angela Lijmbach beter kennen