Businesscase sluitend maken

Businesscase sluitend maken

Businesscase sluitend maken

Een goede businesscase brengt vooraf scherp in kaart wat iets kost, wat het gaat opleveren en wat de risico’s zijn. 

Staat u voor de taak een een businesscase samen te stellen voor een nieuw project of bedrijfsinitiatief? In een weloverwogen businesscase beschrijft u de zakelijke afweging om een project op te starten of juist on hold te zetten. Hierbij weegt u in eerste instantie de kosten af tegen de te verwachte baten. Toch is een goede samenstelling van een businesscase veel meer dan alleen het uitvoeren van een financiële voorspelling die gebaseerd is op goed doordachte aannames.

Een sluitende businesscase vormt een integraal onderdeel van het strategisch beleid van uw organisatie. Het samenstellen van een businesscase begint uiteraard met een scherpe afbakening van het project. Daarnaast moet een businesscase aantonen dat de eisen aan het project goed zijn overdacht, dat de volledige voordelen op tijd gerealiseerd kunnen worden, en dat het resultaat van het project meetbaar is. Hierbij is het opstellen van positieve en negatieve scenario’s een onmisbaar gegeven.

Businesscase: wat is eigenlijk haalbaar in uw markt? 

Wat vaak onderbelicht blijft in een businesscase, is een goed onderbouwde inschatting of de klant eigenlijk wel behoefte heeft aan het nieuwe initiatief of project. Bevat de businesscase eigenlijk wel unieke voordelen voor de beoogde doelgroep? En wat zouden mogelijk redenen zijn om geen gebruik van het nieuwe initiatief of project te maken? Om deze cruciale vragen gedegen te beantwoorden, voert ICSB Marketing en Strategie geregeld een haalbaarheidsonderzoek om de businesscase van onze klanten sluitend te maken.

Stel uw businesscase samen met marktstrategische experts

ICSB heeft als strategisch adviesbureau ruim 25 jaar kennis en ervaring met het samenstellen van uiteenlopende businesscases voor projecten en nieuwe bedrijfsinitiatieven. Wat ons onderscheidt van andere bureaus is dat alle ICSB’ers strategische marketeers van huis uit zijn. Kijken naar de (on)mogelijkheden bij uw klanten en concurrenten is onze tweede natuur. Samen met ons schrijft u een goed gefundeerde businesscase waarbij wij de balans bewaken tussen de verwachtingen van uw (interne of externe) klant rondom de businesscase, de koppeling met de strategische uitgangspunten, en de financiële vooruitzichten.

Spreekt dit u aan? Wilt u meer weten over de begeleiding bij het samenstellen van uw businesscase door marktstrategische experts? Neem dan vrijblijvend contact met ons via 010 – 452 86 02. Vraag naar Bernard Nieuwendijk of Dorien van der Heijden. We kijken ernaar uit om kennis met u te maken en ook uw businesscase sluitend te maken!

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen

Ir. Bernard Nieuwendijk

Omdat je betere plannen maakt als je er af en toe eentje zelf uitvoert”. Bernard is als adviseur en projectleider gespecialiseerd in het initiëren en realiseren van new business buiten de comfort zone van organisaties; organisatieverandering waar een tandje erbij niet meer genoeg is.

Leer Ir. Bernard Nieuwendijk beter kennen