Businessmodel innovatie: groei met nieuwe businessmodellen

Businessmodel innovatie: groei met nieuwe businessmodellen

Duurzaam concurrentievoordeel

Of je nu moet of wil, het is zaak te blijven groeien door nieuwe business te creëren. Maar hoe zorg je daarvoor? Groei kun je realiseren door meer omzet uit bestaande klanten te genereren, nieuwe klanten aan te trekken, een innovatief aanbod te formuleren of een combinatie hiervan. Steeds vaker blijkt dat deze aanpak op langere termijn onvoldoende vruchten afwerpt. Schakel ICSB in voor een duurzaam concurrentievoordeel met nieuwe businessmodellen.

Wellicht wordt je organisatie geconfronteerd met hevige turbulentie door sterk veranderende marktomstandigheden. Je voelt je genoodzaakt stappen te ondernemen, omdat doorgaan op de huidige voet betekent dat je over 10 jaar niet meer bestaat. Of misschien heb je juist de ambitie om door te groeien vanuit eigen kracht. Je wilt het verschil maken door nieuwe, relevante klantwaarde te bieden.

Of je nu moet of wilt, juist in turbulente marktomstandigheden is het zaak je organisatie fit te houden voor de toekomst. Maar hoe zorg je daarvoor? Groei kun je realiseren door meer omzet uit bestaande klanten te genereren, nieuwe klanten aan te trekken, een innovatief aanbod te formuleren of een combinatie hiervan. Steeds vaker blijkt dat deze aanpak op langere termijn onvoldoende vruchten afwerpt. Herkenbaar? Schakel dan de ondersteuning van ICSB in om met nieuwe businessmodellen een duurzaam concurrentievoordeel te behalen.

Realisatie nieuwe businessmodellen

klein plantje innovatieICSB Marketing en Strategie begeleidt organisaties uit zowel profit als non-profit sectoren naar nieuwe businessmodellen waarbij waardecreatie voor de klant centraal staat. Voor het ontwerpen en realiseren van nieuwe businessmodellen werken wij met een vaste methodiek: Groeimodellen. Deze methodiek is erop gericht om samen met onze opdrachtgevers praktische groeistrategieën te verkennen. Hierbij zetten we doelgericht creatieve denktechnieken in om bestaande processen en organisatiedogma’s te doorbreken en hiermee nieuwe businessmodellen te ontwerpen. Hoe zou je businessmodel er bijvoorbeeld uitzien als vanaf morgen je klanten niet langer betalen voor je huidige diensten en producten?

Businessmodel - Businessmodelwiel
Het Businessmodelwiel als aanjager van groeistrategieën

Aanpak nieuw businessmodel

In onze aanpak doorlopen we gezamenlijk 4 fasen in de realisatie van een nieuw businessmodel:

 1. Speelveld in kaart
  Samen met het (samen te stellen) ontwikkelteam vanuit je eigen organisatie brengen we je interne en externe context in beeld. Deze bestaat uit het verwoorden van de visie/ambitie van de organisatie, het benoemen van de (verwachte) ontwikkelingen in je branche en in aanpalende branches en het vaststellen van de klantbehoefte voor morgen.
 2. Ontwerpen nieuwe businessmodellen
  Met het speelveld in kaart ontwikkelen we nieuwe businessmodellen voor je organisatie die optimaal op deze context aansluiten. ICSB zet hiervoor uiteenlopende creatieve werkvormen in om ook de minder voor de hand liggende routes te verkennen. Hierbij inspireren we je met aansprekende voorbeelden uit andere relevante sectoren.
 3. Prototyping
  Zoals voormalig bokskampioen Mike Tyson het ooit zo treffend verwoordde: ‘Everybody has a plan until they get punched in the mouth’. In deze fase doen we een eerste toetsing van het geslecteerde nieuwe businessmodel in de markt. Zo achterhalen we of je potentiële doelgroep net zo enthousiast op het nieuwe businessmodel reageert als het ontwikkelteam. Maar ook een organisatorische en financiële haalbaarheidstoets vindt in deze fase plaats.
 4. Realisatie nieuw businessmodel
  De prototype fase leidt in de regel altijd tot aanpassing van het eerder ontwikkelde businessmodel. Nu deze veranderingen in een Minimal Viable Product (MVP) zijn doorgevoerd, is het zaak om de stappen te nemen tot aan definitieve marktintroductie. In deze laatste fase stellen we gezamenlijk de roadmap samen voor de realisatie van het nieuwe businessmodel. Hierbij beantwoorden we vragen over de geschikte structuur, samenstelling van het team, de aansturing vanuit het hoger management en de samenwerking met de ongoing business. De adviseur van ICSB neemt in deze fase desgewenst de rol van scrum master op zich.

 

De ICSB aanpak voor het ontwikkelen van een nieuw businessmodel kent dus een aantal vaste fasen. Tegelijkertijd zijn al onze begeleidingstrajecten richting nieuwe businessmodellen uniek. Zo kan het zijn dat binnen de organisatie 1 of 2 fasen al doorlopen zijn, of dat begeleiding door ICSB niet in alle fasen gewenst is.

Geïnteresseerd? We spreken graag de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen met je door om uiteindelijk een klantgerichte toekomst te realiseren. Of het nu gaat om het begeleiden van een eerste inspirerende workshop, of het volledig doorlopen van bovenstaande fasen in een maatwerk businessmodel innovatie traject totdat de nieuwe waardepropositie op de markt geïntroduceerd is. Neem nu vrijblijvend contact met ons op via 010 452 86 02 om serieus werk te maken van je groeiambitie!

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen

Relevante klantcases