Concurrentieanalyse: succesvol zijn in sterk concurrerende markten

Concurrentieanalyse: succesvol zijn in sterk concurrerende markten

Concurrenten hebben in deze roerige tijden de neiging steeds onvoorspelbaarder gedrag te vertonen. Steeds meer markten worden opgeschud door de plotselinge dreiging of komst van branchevreemde toetreders. Daarnaast verscherpen online kanalen en online vergelijkingen de concurrentie intensiteit.

Een concurrentieanalyse maakt inzichtelijk wat de krachten en zwaktes van uw bestaande concurrenten en mogelijke toetreders zijn. Een concurrentieanalyse voorspelt welke bewegingen u van hen kunt verwachten. Maar in hoeverre moet u uw eigen bedrijfsbeleid laten afhangen van wat anderen in de markt doen? In onze visie helpt een professionele concurrentieanalyse u om met zekerheid uw eigen koers te varen.

Concurrentieanalyse: een smalle en brede variant

Concurrentieanalyse - smalle en brede variant

Vaak wordt direct de associatie gelegd met de ‘5 forces van Porter’, wanneer we het over een concurrentieanalyse hebben. Bij deze klassieke benaderingswijze stellen we de huidige aantrekkelijkheid van uw sector vast door de bedreiging van toetreders, de kracht van afnemers en leveranciers, de bedreiging van substituten en de concurrentie intensiteit in kaart te brengen.  Uiteraard is het ook goed mogelijk om alleen uw directe concurrenten door ICSB nader inzichtelijk te maken.

De laatste jaren zien we een groeiende vraag naar wat wij een ‘brede’ concurrentieanalyse noemen (zie ook figuur, bron: Osterwalder). Hierbij brengen we relevante trends (zoals juridisch, technologisch of maatschappelijk) in kaart, duiken we dieper in de mogelijke veranderingen in de marktbehoeften en indien relevant de impact van macro economische factoren. Deze brede concurrentieanalyse heeft een beter voorspellende waarde van toekomstige ontwikkelingen, juist omdat ook over de grenzen van uw sector wordt gekeken. In overleg met u stellen we vast hoe smal of breed de concurrentieanalyse uitgevoerd moet worden.

Wat levert een concurrentieanalyse u op?

  • Inzicht in de bewegingen van uw concurrenten in de afgelopen jaren en op basis hiervan een verwachting van hun koers richting de nabije toekomst.
  • Scenarioanalyse van mogelijke ontwrichtende toetreders die het bestaande evenwicht in uw markt drastisch kunnen wijzigen. Welke kapers zijn er op komst, en wat is het effect hiervan op uw markt?
  • De basis voor een succesvolle positionering richting uw doelgroep, waarbij u in de gaten duikt die uw concurrenten laten liggen. Hoe kunt u het beste inspelen op de zwaktes van andere aanbieders?
  • Interne bewustwording van uw huidige marktsituatie: hoe groot is de sense of urgency om uw bedrijfsstrategie aan te passen aan een veranderende markt?

 

concurrentieanalyse resultaten

De 3 ingrediënten van een gedegen concurrentieanalyse

Ook uw marktsituatie is uniek. Elke concurrentieanalyse vraagt dan ook om zijn eigen, op maat gesneden, plan van aanpak. Toch hebben we in de loop der jaren geleerd dat elke gedegen concurrentieanalyse uit dezelfde drie ingrediënten zijn opgebouwd: creativiteit, vasthoudendheid en discretie.

  • Creativiteit. U mag van ons verwachten dat wij ook minder voor de hand liggende paden bewandelen die ertoe leiden dat de gewenste informatie over uw concurrenten boven tafel komt. Naast de noodzakelijke online en offline deskresearch nemen wij ook contact op met o.a. klanten, leveranciers en experts in markt om de puzzel van uw marktsituatie compleet te krijgen. Daarnaast doen wij ook geregeld onderzoek naar aanpalende sectoren of sectoren die qua ontwikkeling enkele jaren op uw sector vooruit zijn. Dit biedt waardevolle inzichten in welke richting uw sector zich mogelijk gaat ontwikkelen.
  • Vasthoudendheid. De echte parels van de concurrentieanalyse liggen doorgaans niet open op straat. Vooraf is helaas niet direct in te schatten waar deze parels zich echter bevinden. ICSB stemt samen met u af welke acties wij ondernemen om de gewenste informatie boven tafel te krijgen. En als we nul op het rekest krijgen via route 1, dan schakelen we snel over op route 2. De aanhouder wint tenslotte.
  • Discretie. Vrijwel altijd wilt u als opdrachtgever van een door ons uitgevoerde concurrentieanalyse anoniem blijven. In de uitvoer van een concurrentieanalyse houden wij ons dan ook aan de ESOMAR-richtlijnen van goed onderzoek, waarbij uw anonimiteit is gewaarborgd.

Concurrentieanalyse door marktstrategische experts

ICSB voert al ruim 25 jaar concurrentieanalyses uit voor uiteenlopende ondernemingen. Wij vullen de concurrentieanalyse vaak aan met advies voor een bijpassende concurrentiestrategie voor uw organisatie en regelmatig zelfs met een concrete propositie, die inspeelt op de gaten die er in de markt zijn. Een concurrentieanalyse is bij ons altijd maatwerk: we kiezen de methode die het beste bij uw vraag en organisatie past. ICSB is als marktonderzoekbureau lid van de MarktOnderzoek Associatie (MOA).

Spreekt dit u aan? Wilt u meer weten over de manier waarop wij mogelijk ook uw concurrentieanalyse kunnen begeleiden en uitvoeren? Download dan onderstaande PDF of neem vrijblijvend contact met ons via 010 – 452 86 02. Vraag naar Yousri Mandour of Dorien van der Heijden. We kijken ernaar uit om kennis met u te maken!

Download

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen

Relevante klantcases