Huurprijsbeleid vanuit klantperspectief

Huurprijsbeleid vanuit klantperspectief

Sluit het huurprijsbeleid aan bij de mogelijkheden en wensen van uw klant?

huurprijsbeleid woningcorporatieHet huurprijsbeleid van woningcorporaties is één van de belangrijkste bouwstenen van de organisatie: het is het verdienmodel van de organisatie: het is het verdienmodel, wat de basis vormt voor de continuïteit van de organisatie. Niet alelen continuïteit in het dagelijks handelen en de woningen di eer al zijn, maar een juist huurprijsbeleid biedt ook ruimte voor het opknappen van woningen en het aanpakken van probleemwijken. Het huurprijsbeleid van woningcorporaties staat echter onder invloed van besluiten van de overheid: hoeveel huurverhoging moeten en mogen corporaties doorvoeren? En, nog belangrijker: wat is het daarbij wijsheid niet enkel vanuit financieel oogpunt, maar juist ook vanuit de wens en portemonnee van de klant?

Onze aanpak: betaalbaarheid en betaalbereidheid vanuit klantperspectief

Veel woningcorporaties streven naar klantgerichtheid: hun woningen zo goed mogelijk op de wensen van de klant aan laten sluiten, een bijpassende dienstverlening, etc. Ook het huurprijsbeleid kan, zoveel als financieel mogelijk is, worden afgestemd op de klanten van de corporatie: wat kunnen en willen zij betalen voor een woning? Om een goede match in betaalbaarheid en betaalbereidheid te vinden, doorloopt ICSB, in nauwe samenwerking met uw corporatie, de volgende stappen:

 • Hoeveel kunnen mijn huurders betalen?
  • Wat kunnen de verschillende doelgroepen van mijn corporatie betalen?
   Niet iedere doelgroep van uw corporatie kan even veel huur betalen. Een alleenstaande persoon jonger dan 65 jaar met een inkomen van € 30.000 kan meer huur betalen dan een gezin met ditzelfde inkomen.
   We stellen vast hoeveel huur de verschillende doelgroepen maximaal kunnen betalen, uitgaande van de huishoudenssamenstelling en leeftijd van de huurders.
  • Opbouw van uw klantenbestand
   Afhankelijk van de opbouw van het huurdersbestand van uw corporatie, kunnen we vaststellen hoeveel woningen u tegen welke huurprijzen in de markt kunt zetten: wat is betaalbaar voor het gehele klantenbestand?
   We weten inmiddels (zie vorige stap) welke maximale huren de verschillende doelgroepen kunnen betalen. Door inzicht te krijgen in de opbouw van het klantenbestand qua huishoudenssamenstelling, leeftijd en inkomen, kunnen we nagaan welke huurprijzen het best aansluiten bij de huurvraag van uw klanten, zowel nu als in de toekomst.
 • Hoeveel willen mijn huurders betalen?
  • Om vast te stellen wat de huurprijs is die huurders maximaal willen betalen, maken we gebruik van een enquête. In deze enquête staat niet zozeer centraal wat huurders voor hun huidige woningen zouden willen betalen, maar kijken we vooral naar wat zij zouden willen betalen voor een door hen gewenst woningtype. Het voordeel hiervan is tweeledig: doordat het een hypothetische situatie betreft zijn huurders minder geneigd om een zo laag mogelijk bedrag in te vullen en de effecten van een grote huursprong na een lange woonduur worden op die manier beperkt.
   We analyseren de resultaten en maken op die manier per doelgroep inzichtelijk hoeveel zij willen betalen voor de woning.
  • Hoeveel respondenten willen betalen, koppelen we opnieuw aan het bestaande klantenbestand. We weten dan hoeveel woningen in iedere huurprijscategorie moeten worden aangeboden. Indien de respons voldoende groot is en dit aansluit bij de wensen van de corporatie, kunnen we bovendien een uitsplitsing maken naar woningtype, voor een zo getrouw mogelijk toekomstbeeld.
 • Maximale huurprijs in één oogopslag: hoeveel huurders kunnen en willen betalen hebben we in kaart gebracht middels de voorgaande stappen. We zetten die af tegen de huidige huurprijzen en verschillende toekomstscenario’s (bijvoorbeeld 82% maximaal redelijk, 85% maximaal redelijk, etc.). We presenteren deze resultaten in één tabel, zodat in één oogopslag de gevolgen van een beleidskeuze op de portefeuille van de corporatie inzichtelijk worden gemaakt.

Resultaat: Het huurprijsbeleid van uw corporatie vanuit klantperspectief

In stap 3 hebben we inzicht gekregen in wat de huurders van de corporatie kunnen en willen betalen voor de woningen in het portfolio. Uit deze tabel kunnen we aflezen waar een match tussen vraag en aanbod naar woningen is, maar nog belangrijker is het signaleren van de mismatch tussen vraag en aanbod. Hierdoor kunnen we mogelijk toekomstige problemen in kaart brengen, maar het stelt ons bovendien in staat om bij te dragen aan een gegronde beleidskeuze ten aanzien van het huurprijsbeleid. Deze beleidskeuze wordt niet meer alleen vanuit financieel oogpunt gemaakt; juist de huurders hebben hierin een doorslaggevende rol gekregen, omdat de tabel een corporatie in staat stelt de financiële keuze te maken die het dichtst ligt bij zowel de portemonnee als de wensen van de klant. Kortom, een huurprijsbeleid vanuit klantperspectief dat bijdraagt aan de financiële gezondheid van zowel de corporatie als haar huurders

Neem vrijblijvend contact met ons op via 010 – 452 86 02 voor ondersteuning bij uw huurprijsbeleid. Vraag naar Yousri Mandour of Loes Wevers.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen

Loes Wevers MSc

Om als organisatie écht klaar te zijn voor de toekomst, is meer vereist dan een omslag van productgericht naar klantgericht. Zicht op de huidige markt en heldere toekomstscenario’s vormen het startpunt voor kritische en scherpe keuzes. Zo zorg je vandaag en morgen voor de grootste waardecreatie voor je klanten en stakeholders.

Leer Loes Wevers MSc beter kennen