Innovatie ook bij u hoog op de agenda?

Innovatie ook bij u hoog op de agenda?

Paul Balvers - quoteIn het Financieele Dagblad van 19 november 2004 blijkt dat bedrijven in Europa elk jaar meer geld in innovatie pompen, maar ontevreden zijn over wat dat oplevert.
Adviesorganisatie Booz Allen Hamilton onderzocht het innovatiebeleid van 250 bedrijven in zeven Europese landen. Het vaakst (63%) wordt geklaagd over het tempo waarin nieuwe producten op de markt komen, over de slagingskans ervan (52%) en over verbeteringen in de efficiency van productontwikkeling (55%). De effectiviteit van innovatie moet met 29% omhoog en de snelheid met een kwart.
Als grootste sta-in-de-weg voor een betere innovatiecultuur noemen de bedrijven in het onderzoek het gebrek aan aandacht van het hoger management. Heel concrete aanknopingspunten hoe tot een effectievere innovatie te komen geeft het onderzoek helaas niet. In dit artikel willen wij uit monde van enkele ondernemers en managers tonen dat een concrete innovatie tool als Systematic Inventive Thinking wel tot betere innovatie binnen uw bedrijf kan leiden.

Wat is Systematic Inventive Thinking?

Systematic Inventive Thinking, oftewel SIT, is een innovatie methode oorspronkelijk afkomstig uit Rusland en verder ontwikkeld in Israël. SIT staat vooral bekend om zijn antiintuïtieve denkpatronen. Want juist met deze zeven denkpatronen worden op een effectievere manier baanbrekende ideeën ontwikkeld. Deze denkpatronen zorgen voor een grotere creativiteit en daardoor zijn de producten bedacht met SIT bewezen succesvoller dan andere producten. Zo bleek tijdens een onderzoek (Roni Horowitz, 2001) naar innovaties dat 70% van de succesvolle productinnovaties te herleiden is tot de SIT-templates. SIT heeft een Failure-rate van 8% voor producten (normaal 60%) die met één van de zeven denktechnieken ontwikkeld zijn.

Wat doet ICSB Marketing & Strategie met deze methodiek?

ICSB verzorgt regelmatig open introductie workshops en in-company trainingen over effectieve ideegeneratie en bevordering van creatief denken met behulp van SIT. Daarnaast faciliteert ICSB specifieke SIT innovatie projecten in opdracht van uiteenlopende organisaties in de fast moving-sector, in de retail, financiële sector, etc. ICSB gaat dan tijdens een meerdaags traject samen met een multi disciplinair team van het desbetreffende bedrijf aan de slag om zo originele ideeën te genereren voor een nieuw te introduceren succesvol product of dienst.

Waar is ICSB momenteel mee bezig op het gebied van SIT?

Op moment van schrijven houdt ICSB zich bezig met drie lopende SIT-projecten ter vulling van de innovatie pijplijn voor haar cliënten. Eén van deze drie is het verzorgen van het project Marktgericht innoveren voor Innovatieve Acties Brabant. Dit project beoogt met behulp van SIT een bijdrage te leveren aan het vergroten van het innovatief vermogen en de marktgerichtheid van het MKB in Noord-Brabant. De SIT methode en de kennis zal worden overgedragen aan de Hogeschool AVANS, Syntens en regionale industrieel ontwerpers. Maar liefst twaalf ondernemingen hebben het afgelopen jaar de mogelijkheid met beide handen gegrepen en hebben de innovatie methodiek toegepast in het eigen bedrijf.

SIT referenties van ICSB

Hieronder volgen een aantal quotes van ICSBcliënten die een meerdaags SIT-traject doorlopen hebben.
Projectleider Erik Steyger van Etos: ”Ik ben tevreden over het resultaat van SIT. Het was naast inspirerend ook vooral hard werken om tot creatieve ideeën te komen. Het is vooral hard werken doordat je veelal Anti-intuïtief bezig bent maar juist daarom behaal je het gewenste resultaat. Ik kan het iedereen aanbevelen, maar wat vooral goed in ogenschouw moet worden genomen is dat je een goede randvoorwaarden voor jezelf opstelt alvorens je aan de slag gaat. Ook is het erg belangrijk dat je een ‘multi disciplinair team’ aan tafel hebt. En wil dit een keer niet lukken, stel dan eventueel een sessie uit. De succesfactoren heb je als opdrachtgever voornamelijk zelf in de hand en die bepalen uiteindelijk het resultaat.”
Ook Netwerk VSP, marktleider in ongeadresseerde Huis-aan-Huis communicatie (4,3 miljard stuks in 2004), heeft onlangs een SIT-project met ICSB doorlopen. Eén van de deelnemers wil na afloop van het project het volgende kwijt over de SIT methode: “Al met al heeft het traject veel tijd gekost maar daarvoor hebben we ook veel terug gekregen. Innovatie processen kosten nou eenmaal veel tijd. Daarom vinden wij dat het óf goed moet gebeuren óf niet! Wij vinden de SITmethodiek zeker een aanrader. Door de gestructureerde wijze van ideeontwikkeling heeft men controle over de creativiteit van mensen. Dit geeft handvatten in een bedrijf om over innovaties na te denken. Je kunt meteen aan de slag en het levert daadwerkelijk realistische ideeën op.”
Dhr. Paul Balvers van Substra Nederland B.V. ontdekt met eigen ogen hoe innovatief de SIT-methode is. “De productieprocessen in ons bedrijf zijn veelal erg complex. Maar in ieder bedrijf wordt hetzelfde gehandeld: Wanneer een machine niet goed functioneert wordt er een extra schroef, onderdeel of zelfs een hele machine bijgehaald om de desbetreffende machine goed te laten draaien. Deze aanpassing heeft in de meeste gevallen consequenties voor de rest van de machine. Hierdoor zullen overige onderdelen in de machine ook aangepast moeten worden. Door de eenvoud van de SIT-techniek Vervangen heb ik ontdekt hoe innovatief het kan zijn iets weg te laten en door iets anders uit de ‘Closed World’ te vervangen. Doordat altijd nieuwe onderdelen aan machines werden toegevoegd werden deze nodeloos ingewikkeld. Juist door iets weg te laten bleef de machine handelbaar, hij was lang niet zo complex als voorheen.” De techniek Vervangen kan in dit soort gevallen voor grote kostenbesparingen zorgen.”
“SIT geeft handvatten in een bedrijf om over innovaties na te denken. Je kunt meteen aan de slag en het levert daadwerkelijk realistische ideeën op.”
Dhr. O. de Waal van De Waal BV heeft goede ervaringen met de samenstelling van een ‘Multi disciplinaire team’: “Tijdens het project zat ik met zeven verschillende disciplines aan tafel. Van de commercieel directeur tot aan de technisch directeur, alle facetten van het bedrijf waren vertegenwoordigd. Dit heeft er toe geleid dat er sneller werd beslist over ideeën, dit in tegenstelling tot reguliere brainstormsessies in ons bedrijf. Doordat iedereen aan tafel zat, kon er meteen beslist worden of de ideeën voor elke discipline van het bedrijf haalbaar en rendabel waren.”

Innovatie ook bij u hoog op de agenda?

Wilt u meer weten over effectiever innoveren met SIT? Wilt u een open training bijwonen of een in-company training over SIT door ICSB laten verzorgen? Wilt u op een snelle en gestructureerde manier het idee voor een nieuwe kaskraker genereren? Wilt u de innovatie pijplijn voor de korte en de langere termijn gevuld hebben met ideeën die een grotere kans van slagen hebben?
Neem voor deze of andere vragen over SIT contact op met ICSB Marketing en Strategie (010-4528602) en vraag naar Dorien van der Heijden of Yousri Mandour. Zij vertellen u graag hoe ook binnen uw organisatie handen en voeten aan innovatie gegeven kunnen worden door de inzet van SIT.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen