Innovatie realisatie: ideeën succesvol lanceren

Innovatie realisatie: ideeën succesvol lanceren

“We hebben geen behoefte aan nog meer ideeën. Wel behoefte om deze ideeën succesvol in de markt te lanceren.”  
Innovatie initiatieven hebben de neiging topzwaar aan de voorkant te zijn, waarbij het zwaartepunt ligt op het genereren van ideeën. Bij veel organisaties geeft zowel het management als de werkvloer aan ideeën genoeg te hebben. Maar ze komen maar niet van de grond. In de verschillende fasen van ontwikkeling lopen zonder zorgvuldige aansturing van het innovatieproces vaak zelfs de beste ideeën op de klippen. Zo kan er weerstand zijn bij andere afdelingen binnen de organisatie tegen het idee of blijkt de communicatie naar de klanten onvoldoende plaats te vinden. Het is daarom van belang de realisatiefase goed te plannen en te begeleiden.

De crux van succesvol implementeren van innovatie zit hem in het begrip van de compleet verschillende structuren van de ‘reguliere business’ en het innovatieproces. ICSB helpt organisaties meer grip te verkrijgen op het complexe innovatieproces startend bij de conceptontwikkeling tot na de marktlancering.

Innovatie realisatie: efficiënt innoveren

We werken hierbij via bewezen methodieken als het Stage-Gate model van Cooper, dat er voor zorgt dat geen onnodig geld verloren gaat met hobbyhorses en gedoemde mislukkingen. Ook ondersteunen we u graag bij de innovatie implementatie door slim te werken met een Proof of Concept en het uitvoeren van toetsend marktonderzoek voor uw concept voordat de marktlancering plaatsvindt.