Inspiratie TechTour – 5 insights

Inspiratie TechTour – 5 insights

Een dag met het innovatienetwerk Yellow Cats naar Eindhoven. Een ontdekkingstocht langs 3 markante locaties en hun ‘bewoners’: de High Tech Campus, de TU Eindhoven en het Evoluon. 3 locaties waar technologie gedreven innovatie centraal staat. 3 plekken waar mensen ondernemen die werken aan producten van morgen én aan die van vandaag. Die ieder voor zich bezig zijn met de vraag: “Wat is technisch mogelijk én hoe kunnen we dat waardevol toepassen in ons leven nu?”. Deze inspiratietrip voerde van het Holst Centre op de High Tech Campus, naar het Innovation Lab op de TU/e, liet kennis maken met student-ondernemers, gaf een kijkje in de keuken bij STORM, leidde het dak op om meer te horen over Energiedaken en eindigde tenslotte in het slimste huis van Nederland. 5 insights die eruit springen voor de marketeer die met open geest en open ogen de verwondering toelaat.

1. Succes vraagt focus

Inspiratie techtourFocus is de sleutel tot succes. Studententeams die met niets anders beginnen dan 23 studenten en een gemeenschappelijk doel, over 2 jaar deelnemen aan de solarrace, komen tot grote prestaties. Valt dat gemeenschappelijke doel weg, dan ontstaat chaos en verdwijnt de snelheid tot een nieuw doel is gevonden. Focus vraagt ook kiezen. Holst Centre begon 10 jaar geleden vanuit de duidelijke visie dat niet steeds meer grotere rekenkracht nodig is op 1 locatie, maar dat de integratie van steeds kleiner en sneller wordende elektronica en flexibele materialen die lokaal informatie vergaren en verwerken een bron zijn voor nieuwe toepassingen en mogelijkheden. Technisch een sterke focus, maar om door te kunnen ontwikkelen, goede partners te vinden en waardevolle researchprojecten te realiseren was verdere focus nodig, een focus op een markt, een sector.

2. Samenwerken is voorwaarde

Je kunt het niet alleen. Holst Centre bouwt ecosystemen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan technologieën. Shared research als basis voor verdere ontwikkeling. Overheden en bedrijven, uit verschillende branches en landen, werken samen, delen informatie en kennis. Over de grenzen van ons land, expertise uit de hele wereld komt samen. Samenwerken met partijen die vaak ook concurrenten zijn – elkaar vinden in gemeenschappelijke vraagstukken. Waar Holst Centre volledige gebaseerd is op open innovatie, zien we samenwerking ook bij alle andere partijen die we bezoeken. Partneren waardoor je kan versnellen, geloofwaardigheid krijgt, toegang tot kennis en middelen realiseert.

3. Technologie is maar een deel van het succes

inspiratie techtour holstDe high tech inspiratietrip voor innovatie heeft een ding heel duidelijk gemaakt. Technologie alleen is niet voldoende. Het Innovation Center van TU/e ziet in haar support aan start-ups en spin-offs dat het verbreden van het team met andere disciplines een waardevolle rol is die ze vervullen. Het succes van STORM is gebouwd op 3 pijlers: techniek, logistiek en marketing. Het organiseren van een wereldreis met een elektrische motor door landen als Turkmenistan en Iran en alle daarbij behorende ondersteuning is zeker ook een logistieke uitdaging. En het binnenhalen van alle middelen om de droom te realiseren plus het organiseren van events op alle locaties waar STORM stopt om zo de boodschap over de bühne te krijgen en zoveel mogelijk mensen te bereiken, is een opdracht die vraagt om een professionele marketing- en PR-aanpak. De grootste uitdaging waar de MKB-ondernemer tegen aanloopt is niet zozeer de technische ontwikkeling, maar bijvoorbeeld het omgaan met de aanbestedingsgewoonten en regels in de bouw.

4. Het draait om passie

Wat opvalt in iedere ontmoeting tijdens de tour is passie, de gedrevenheid die naar voren komt in ieder verhaal. In het Holst Centre waar researchers hun ontwikkelingen eindeloos testen door ze zelf te gebruiken, op de TU/e waar studenten zich 2 jaar lang volledig inzetten om met een team een elektrische motor te ontwikkelen en in 80 dagen de wereld rond te gaan of een zonneauto te ontwikkelen om de solarrace te rijden, het zijn allemaal mensen die geloven in waar ze mee bezig zijn en bereid zijn daar veel tijd en aandacht in te stoppen. Een MKB’re die participeert in meerjarige researchprojecten om zijn producten te optimaliseren. Mensen die niet bij de eerste tegenslag afhaken, maar bereid zijn heel veel werk te verzetten om hun doelen te bereiken. Geen quick win innovatie, maar hard buffelen om echte stappen te zetten, vanuit een overtuiging dat het kan!

5. De mens moet het willen

De techniek biedt ons tal van mogelijkheden, maar uiteindelijk draait het erom wat wij als mensen er mee doen. En dit vraagt 3 dingen: weten, doen en ons ernaar gedragen. STORM zet in op weten. Door met een elektrische motor in 80 dagen de hele wereld rond te gaan, hebben ze iedereen laten zien dat elektrisch vervoer kan (in alle soorten landen). Holst Centre gaf een treffend voorbeeld van doen: ‘we kunnen nu al sensoren maken op stickers die mensen op kunnen plakken om al hun relevante waarden te meten, maar gewone gezonde mensen doen dat niet, dus we moeten het ze makkelijker maken’. Ten slotte gedrag, in het Smart Home onderzoeken ze of en hoe techniek ons gedrag kan beïnvloeden en ook Holst Centre ziet dit als een prioriteit. De grote uitdaging: kan een systeem mee-ontwikkelen met de gedragingen van een mens?

 

Met dank aan: Sywert Brongersma, Holst Centre; de heer Cox, TU/e Innovation Lab; Tom Selten, Solar Tour; Jochem Timmer, Findur; Bram van Diggelen, Team STORM; Alexander Schiebroek, SolarTech International/Energiedak; Peter Brils, Smart Homes.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen