Portfolio management: de juiste producten op het schap

Portfolio management: de juiste producten op het schap

Voor het succes van uw organisatie is het cruciaal om producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de wensen van uw klant, zowel nu als in de toekomst. Portfoliomanagement, soms beter bekend als assortimentsbeleid, draait om de juiste mix van het aanbod, waarvoor scherpe en gefundeerde keuzes moeten worden gemaakt. De uitdaging voor uw organisatie is het vinden van de balans tussen de toegevoegde waarde die uw producten (en diensten) voor uw doelgroep vertegenwoordigen en de financiële waarde die de producten uw eigen organisatie opleveren.

Portfolio management: ondersteuning bij structureren van uw assortiment 

ICSB Marketing en Strategie ondersteunt organisaties in het structureren van hun assortimentskeuzes, waarmee zij een uitgebalanceerd portfolio management voor de lange termijn realiseren. Lees hieronder verder hoe ICSB u kan helpen uw portfolio doelstellingen te bereiken. Of bel ons vrijblijvend op 010 – 452 86 02 voor een oriënterend gesprek over uw assortiment of portfolio management uitdagingen. Vraag naar Angela Lijmbach of Yousri Mandour.

Voor het succes van uw organisatie is het cruciaal om producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de wensen van uw klant, zowel nu als in de toekomst. Het gaat om de juiste mix van het aanbod, waarvoor scherpe en gefundeerde keuzes moeten worden gemaakt. Heeft uw organisatie de juiste producten op haar schappen staan?

De uitdaging van portfoliomanagement

De uitdaging voor iedere organisatie is om het juiste aanbod aan haar klanten te bieden, ofwel de juiste producten op het schap te hebben. Het draait om de balans tussen de toegevoegde waarde die uw producten (en diensten) voor uw doelgroep vertegenwoordigen en de financiële waarde die de producten uw eigen organisatie opleveren. ICSB ondersteunt uw organisatie bij het inhoudelijk opstellen van portfoliomanagement, van waaruit uw organisatie strategische keuzes kan maken om het aanbod meer in balans te brengen.

De aanpak

Hoewel ieder portfolio uniek is, afhankelijk van de markt waarin een organisatie zich bevindt en de aanwezige kerncompetenties, is er een drietal stappen die ICSB volgt tijdens het professionaliseren van uw portfoliomanagement:

  • Het doel van portfoliomanagement bepaalt de inrichting van het model.
  • ICSB redeneert van buiten naar binnen: uw klant is de succesfactor.
  • Eerst de inhoud, dan het systeem.

Doel bepaalt inrichting

Het doel, of soms de doelen, van portfoliomanagement bepaalt de inrichting van het model. Wilt u een strategisch portfolio inrichten, om inzicht te krijgen in welke producten uw organisatie in de toekomst aan moet bieden, of gaat het u juist om een foto van de huidige situatie? Wilt u weten waar “de witte gaten” zitten waarvoor u nog producten moet ontwikkelen, of wilt u juist schrappen in uw portfolio om een overzichtelijk schap aan de klant te presenteren en kosten te besparen?
>ICSB brengt altijd samen met u de doelen van portfoliobeleid helder in kaart. Dit doen wij in nauwe samenwerking met een projectteam, een selectie van medewerkers uit uw organisatie die vaak in verschillende disciplines actief zijn. Dit projectteam is betrokken bij alle inhoudelijke stappen die we in het traject zetten. Het voordeel hiervan is tweeledig:

  • Uw medewerkers zijn actief betrokken bij het proces, wat zorgt voor breed gedragen portfoliomanagement.
  • We kunnen impliciete kennis, die zit opgeslagen in de hoofden van uw medewerkers, expliciet maken. Niemand kent tenslotte uw organisatie en organisatieomgeving zo goed als uw medewerkers.

Het portfoliomanagement ontwerpen we daarom niet voor of namens u als klant, maar samen met u.

De klant staat centraal in portfoliomanagement

Portfoliomanagement gaat om het bereiken van balans in uw assortiment. ICSB stelt hierbij altijd de klant centraal: een product moet aansluiten bij de wensen van de klant en voldoen in een specifieke behoefte. ICSB bewaakt deze visie en zorgt ervoor dat niet enkel de organisatie en haar kerncompetenties bepalend zijn voor het inhoudelijk vaststellen en invullen van het portfoliomodel, maar dat juist het klantperspectief zwaarwegend is.
Sommige organisaties hebben nog onvoldoende inzicht in de wensen van hun klanten, of willen deze wensen direct leidend laten zijn in het portfoliomanagement. In die gevallen kan ICSB bijdragen aan het verkrijgen van de benodigde inzichten door het uitvoeren van (online) onderzoek of interviews, om de klantbehoeften – passend bij de doelen van portfoliomanagement – beter in kaart te brengen.

Eerst de inhoud, dan het systeem

Vaak wordt bij portfoliomanagement direct aan systemen & tools gedacht, die ons ‘dicteren’ wat we moeten doen. Maar die we eerst nog wel aan moeten schaffen of ons eigen moeten maken. ICSB redeneert andersom: de inhoud is bepalend voor de vulling van uw portfoliomodel en voor de manier waarop u informatie wilt ontsluiten. De inhoud van het model stellen we samen met het projectteam vast: welke variabelen beïnvloeden de aantrekkelijkheid van een product? En hoe scoren wij hier eigenlijk op? En, minstens zo belangrijk: bieden we wel wat we willen bieden?

Het portfoliomanagement helpt ons om “blank spots” te ontdekken en hierop in te spelen. Of om te schrappen in ons portfolio en een georganiseerd schap aan de klant te presenteren, met complementaire producten.

Wanneer de inhoud is vastgesteld en de gegevens zijn verzameld, bepalen we hoe we de informatie willen ontsluiten. Is het een eenmalig traject, dan is het denken in systemen vaak totaal overbodig. Soms echter, is het de basis van strategische keuzes voor de lange termijn, of willen we juist de situatie door de jaren heen vergelijkbaar maken. De keuze voor een systeem volgt het doel van het portfoliomanagement. De uitkomst staat pas vast als de doelstellingen bepaald zijn. ICSB heeft zowel ervaring met het laten programmeren van een online maatwerkoplossing als het integreren van de resultaten in een eigen bedrijfssysteem. Sommige van deze opties stellen uw medewerkers in staat zelf vragen aan het systeem te stellen en daarmee zelf een beetje onderzoeker te zijn: zij kunnen de informatie filteren die voor hen van belang is.
Welke keuze u ook maakt, het draait erom dat het de meest passende oplossing is voor het ontsluiten van portfoliomanagement in uw organisatie.

Het resultaat van portfoliomanagement

Nu we alle informatie hebben verzameld, vindt er een discussie over de portfoliostrategie plaats. Zijn de juiste producten en diensten bij ons vertegenwoordigd, of zijn er “witte vlekken” in ons portfolio? Of hebben we zelfs te veel producten, die niet meer complementair maar eerder substituten zijn? Deze discussie wordt aangezwengeld door de inzichten uit het portfoliomodel, maar vraagt ook altijd om de “menselijke slag”. Een product kan praktisch waardeloos zijn, maar is mogelijk wél de reden dat uw orverige producten op de schappen liggen. Daarnaast gaat het bij portfoliobeleid niet alleen om een uitgebalanceerd aanbod voor de klant, maar is ook de juiste mix tussen cash cows en nieuwe investeringen belangrijk. Het gaat dus niet altijd om rigoureus schrappen, maar juist om het snappen van de waarde van uw huidige portfolio-onderdelen voor de klant en voor uw organisatie.Het resultaat van portfoliomanagement is dat er gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt over het schrappen en toevoegen van producten aan het portfolio en de investeringen die hiervoor benodigd zijn. De organisatie kan daarmee haar bedrijfsmiddelen efficiënter inzetten en zich duidelijk positioneren ten opzichte van concurrerende producten. En nog belangerijker: het biedt ons handvatten om de optimale mix aan producten aan te bieden. ICSB helpt u graag bij het maken van gefundeerde keuzes, zodat u de juiste productmix, in termen van klantwaarde en financiële waarde voor de organisatie, kunt bieden.

Klanten die ICSB ondersteunde in portfoliomanagement

portfoliomanagement - roi

portfoliomanagement - vivare
portfoliomanagement - crow

portfoliomanagement - Agrico

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Angela Lijmbach

Klanten van buiten naar binnen laten denken, dat is mijn kracht. En dan van binnen naar buiten veranderen – doorvoelen en uitdragen op elk niveau. Want plannen en strategieën zijn de basis, maar de mensen maken het verschil.

Leer Drs. Angela Lijmbach beter kennen

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen