Positioneren: een kennismakingstraining

Positioneren: een kennismakingstraining

Positioneren gaat in essentie om scherp hebben wat en wie je voor je doelgroep wilt zijn en waarin dat op een waardevolle manier anders is dan je concurrenten. Maar wat bovendien haalbaar is. Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het vaak heel erg lastig om beknopt en helder te formuleren wat en wie je wilt zijn en waar de waardevolle verschillen zitten.

Merken zijn nochtans belangrijke ankerpunten voor uw klant om gemakkelijker in te kopen: hij weet bij een merk wat hij kan verwachten. Dat geldt in B2B even sterk als in B2C. Daarom wilt u uw bedrijfsnaam en de namen van uw producten en diensten als ware merken behandelen. Met een naam of logo, maar vooral met een betekenis. Voor uw doelgroep is uw merk herkenbaar en bekend als ‘anders dan de anderen’. Anders in iets dat die klant waardeert. Maar hoe leg je daar nu precies de vinger op?

In een halve dag maken u en uw team kennis met een tool die helpt bij de formulering van een praktische positionering. Geen boekwerk waar je uiteindelijk alles in kwijt kan maar niets mee doet. Wij geloven dat er onvoldoende helderheid is over de strategische positioneringskeuzes, wanneer er tientallen pagina’s nodig zijn om ze uit te leggen. Tegelijk hebben we ook de ervaring dat een positionering die in één zin wordt samengeperst, stimuleert tot containerbegrippen die een vaag, dubbelzinnig en weinig onderscheidend beeld geven. We maken samen kennis met het positioneringshuis als concrete tool.

Positioneringshuis

  • Het positioneringshuis bestaat in algemene zin steeds uit 4 onderdelen: de fundamenten waarop het huis steunt, het werkend merk, het menselijk merk en de essentie.
  • In het fundament worden de marktdefinitie, de kernklant en het basisinzicht combineert een ‘feitelijke waarheid’ (volgens de klant) met het bijbehorende negatieve gevoel bij de klant.
  • Bij het werkend merk wordt ingegaan op de rationele, instrumentele, functionele aspecten van het merk. Er wordt gekeken naar de asmenhang tussen waarheden (intern: waar beschikt de organisatie over?) en voordelen (wat merkt de klant van deze waarheden, wat heeft hij eraan?).
  • Het menselijke merk focust daarentegen op de emotionele aspecten van het merk door te kijken naar waarden (wat drijft het merk intern?) en persoonlijkheid (wat merkt de klant daarvan, hoe komt het merk over?).
  • Tenslotte wordt alles ingedikt tot een essentie van een handvol woorden.
  • Daarbij wordt in eerste instantie de huidige situatie geschetst en worden de gewenste veranderingen met kleur aangegeven om in één oogopslag de huidige en de gewenste positionering te zien.

Tijdens de training wordt er al een aanzet gemaakt om enkele kamers van het positioneringshuis samen in te richten. Zo krijgt het team concreet gevoel voor de meerwaarde van een praktisch toepasbare, goed doordachte positionering.

Download onderstaand de printvriendelijke samenvatting van deze training.

Download

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Kris Brees

Er wordt gedacht dat marketing strategie het speelveld is voor Coke, Apple en Nike. Ik weet dat de uitdagingen pittiger zijn en er véél meer te winnen is in B2B. En nog meer in not-for-profit. Want marketing strategie gaat niet om commercials, maar om de aansluiting tussen organisatie en buitenwereld. En de vertaling naar actie.

Leer Drs. Kris Brees beter kennen