Privacystatement ICSB

Privacystatement ICSB

ICSB Marketing mts. (ICSB), gevestigd aan Lentedans 51b, 2907 AX, Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Onze contactgegevens zijn: www.icsb.nl, Lentedans 51b, 2907 AX, Capelle aan den IJssel, 010-4528602, info@icsb.nl.

ICSB verwerkt op twee wijzen (persoons)gegevens. Ten eerste omvat onze dienstverlening advies en onderzoek. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij in sommige gevallen (persoons)gegevens. Ten tweede informeren en betrekken wij onze opdrachtgevers en geïnteresseerden over onze visie op ons vakgebied en onze dienstverlening.

Advies en onderzoek

ICSB werkt conform de richtlijnen van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en voert onderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door de MOA. Het onderzoeksbeleid wordt daarnaast periodiek getoetst aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

ICSB verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers en is geen eigenaar van deze gegevens en mag en zal deze niet voor andere dan met de opdrachtgever afgesproken doeleinden gebruiken. Tevens mag en zal ICSB deze gegevens aan niemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekken. Verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kunnen wij niet in behandeling nemen. Hiervoor wordt doorverwezen naar de opdrachtgever.

Uw (persoons)gegevens worden na afronding van de opdracht vernietigd of terug geleverd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is altijd op de hoogte van onze toegang tot (persoons)gegevens.

In sommige gevallen gebruikt ICSB software ten behoeve van het doen van onderzoek. De gebruikte software is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijzigingen van informatie te beschermen.

Informeren en betrekken van opdrachtgevers en geïnteresseerden

Om onze opdrachtgevers en geïnteresseerden te informeren over en betrekken bij onze visie op ons vak en onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens (zakelijk)
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres (zakelijk)

 

ICSB verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstelling:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Telefonisch of e-mail contact ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening, informeren over onze dienstverlening of onderhouden van zakelijk contact
  • ICSB analyseert gedrag van bezoek op onze website(s) ten behoeve van verbetering van het aanbod, de inhoud en de structuur

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de bovenstaande doelen. Er is geen sprake van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden beveiligd conform de AVG.

ICSB deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het realiseren van de hierboven gestelde doelstellingen en/of indien er sprake is van een wettelijke verplichting. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden door een andere organisatie in onze opdracht, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ICSB blijft in dit geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ICSB en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u verwerken in een digitaal bestand aan u of een andere, door u genoemde organisatie over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@icsb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. ICSB reageert zo snel als mogelijk, maar maximaal binnen acht weken, op uw verzoek. ICSB wil u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

ICSB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@icsb.nl