Segmentatie en doelgroepbepaling: de kunst van het zorgvuldig klanten kiezen

Segmentatie en doelgroepbepaling: de kunst van het zorgvuldig klanten kiezen

Wanneer u handelt vanuit het marketingconcept, neemt u de wensen en gedragingen van uw (potentiële) klanten als uitgangspunt voor uw marketingbeleid door segmentatie. U verdeelt de markt in segmenten en bewerkt vervolgens actief één, enkele of alle segmenten (doelmarkten) al naar gelang uw ervaringen en mogelijkheden. Dan ontbreekt alleen nog een duidelijke positionering: hoe wilt u overkomen bij de doelmarkt, welke plaats wilt u innemen ten opzichte van uw concurrenten?

ICSB Marketing en Strategie helpt u bij de juiste manier van segmentatie waardoor u de grootste kans op commercieel succes krijgt. Allereerst ondersteunen we u bij het opstellen van de criteria om de markt in segmenten op te delen. Afhankelijk van uw eigen specifieke marktsituatie is het verstandig voor demografische, psychografische en/of gedragsbeschrijvende segmentatie criteria te kiezen. Een bijzondere en zeer effectieve vorm van segmentatie bereiken we met Resultaatgericht klantonderzoek, waarbij we niet langer kijken naar welke kenmerken de klant in onze producten zou willen zien, maar naar wat hij wil dat het product of de dienst voor hem zou moeten doen.

Bij de keuze van de juiste segmentatie criteria gaan we niet graag over één nacht ijs. De juiste segmentatie criteria krijgen we samen met u boven water door een waaier aan onderzoeksvormen in te zetten. Bijvoorbeeld door adhoc of continu onderzoek naar klantwensen en –behoeften, of door een cluster- en discriminantanalyse op uw huidige (prospects- en) klantendatabase. Hierbij maken we in samenspraak met u gebruik van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden. Als resultaat heeft u niet alleen inzicht in de omvang van de verschillende klantgroepen binnen uw sector, maar ook gelijk de sleutel in handen om de marketingmix richting deze klantgroepen het meest effectief in te zetten.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Kris Brees

Er wordt gedacht dat marketing strategie het speelveld is voor Coke, Apple en Nike. Ik weet dat de uitdagingen pittiger zijn en er véél meer te winnen is in B2B. En nog meer in not-for-profit. Want marketing strategie gaat niet om commercials, maar om de aansluiting tussen organisatie en buitenwereld. En de vertaling naar actie.

Leer Drs. Kris Brees beter kennen