Strategisch plan: begin met het eind voor ogen

Strategisch plan: begin met het eind voor ogen

De grootste meerwaarde van een strategisch plan is dat er een duidelijk beeld is waar uw organisatie naar toe wil. U weet hoe uw horizon eruit ziet en naar welk punt u toewerkt.

Vragen die beantwoord moeten worden in een strategisch plan gaan over: Wat is mijn visie op de wereld om me heen? Waartoe is de organisatie op aard (missie)? Kiezen we voor kostleiderschap, willen we de productspecialist zijn, of staan we juist dicht bij de klant? Blijft ons huidige businessmodel in tact of moet het roer om? Kortom: allemaal cruciale vragen die de toekomst vastleggen; de piketplaatjes voor de komende jaren zijn geslagen.

Een strategisch plan met ondersteuning van ICSB

Het is voor ICSB bijna dagelijkse kost om samen met klanten dergelijke verstrekkende keuzes te maken. Wij doen dit al meer dan 25 jaar in uiteenlopende sectoren: accountants, bibliotheken, bouw, groothandel, welzijn, woningcorporaties, zorg, etc. Soms is bijvoorbeeld de veranderende concurrentiële context de aanleiding, soms zijn het macro-economische ontwikkelingen, zoals subsidiekranen die dicht gaan, die tot denken aanzetten. Soms zijn er interne oorzaken, zoals geldtekort of voorgenomen fusies.

Bekijk bovenstaande presentatie ‘Van een strategisch plan naar een veranderplan’

Onze ervaring en expertise vindt u in verschillende boeken, zoals ‘Businessmodellen; Focus en samenhang in organisaties‘ en ‘Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen‘. Afhankelijk van waar uw organisatie behoefte aan heeft stellen wij een team op dat altijd geleid wordt door een adviseur met meer dan 10 jaar ervaring op directieniveau.

Strategisch plan – het resultaat

Het resultaat is een strategisch plan dat medewerkers richting geeft en mobiliseert. Uw ambitie voor de komende jaren staat vast. Download hieronder mee informatie over onze aanpak van een strategisch plan, of bel ons vrijblijvend op 010 – 452 86 02 en vraag naar Marleen Bekkers of Dorien van der Heijden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Marleen Bekkers

Ik vind het heerlijk professionals - in de zorg & welzijn, accountants of ingenieurs - een stapje op weg te helpen in hun marktgerichte attitude. Om niet alleen hun eigen vak uitstekend te doen, maar ook altijd de klant op het netvlies te houden. Ik wil dat ze nooit meer vergeten de drijfveren en behoeften van hun klanten mee te wegen.

Leer Drs. Marleen Bekkers beter kennen

Drs. Dorien van der Heijden

Ook voor organisaties geldt ‘survival of the fittest’. Dit vraagt om denken vanuit de toekomst naar nu, een blik naar buiten, het loslaten van vaste denkwijzen. Bestaande structuren aanpakken en businessmodellen ter discussie stellen. Mijn uitdaging is samen met klanten stapsgewijs te werken aan het ‘fit’ blijven voor de toekomst.

Leer Drs. Dorien van der Heijden beter kennen