Strategisch voorraadbeleid vanuit klantperspectief

Strategisch voorraadbeleid vanuit klantperspectief

Bevindt uw woningcorporatie zich in een krimpmarkt? Neemt de vraag naar woningen af en ontstaat er daardoor leegstand en een overschot aan woningen? Of wil uw corporatie simpelweg beter aansluiten bij de wensen van de klant om bij te dragen aan een groter woongenot? Door het strategisch voorraadbeleid in te richten vanuit klantperspectief, sluit uw woningvoorraad nu en in de toekomst zo goed mogelijk aan bij de vraag van de markt.

Strategisch voorraadbeleid vanuit klantwensen, nu en in de toekomst

Om het strategisch voorraadbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de huidig een toekomstige marktvraag, brengt ICSB de klantwensen in kaart. De focus ligt hierbij op het gewenste woningtype: is dit een appartement of een grondgebonden woning? En hoeveel slaapkamers heeft de wenswoning? Daarbij kijken we niet alleen naar de eerste woningvoorkeur, maar ook naar de tweede woningvoorkeur. Welke factoren zorgen ervoor dat huurders genoegen nemen met een woning van hun tweede voorkeur? Hierbij is steeds een trade-off van belang: zijn huurders bereid voor een kleinere woning te kiezen om hun woonlasten te beperken? Of kiezen zij, ongeacht de woonlasten, voor de grote grondgebonden woning met minimaal 3 slaapkamers?

Middels een (online) enquête brengen we de woonwensen in kaart per doelgroep: een starter op de woningmarkt heeft andere woonwensen dan een gezin of senioren. Het resultaat is een matrix, waarin we de woningvraag van alle segmenten uitsplitsen over de woningtypes. Op basis van de opbouw van het huidige klantenbestand en een demografische ontwikkeling, brengen we de vraag naar alle woningtypes in kaart. Lees hier verder hoe we het strategisch voorraadbeleid van woningcorporatie Vivare ondersteund hebben in de afgelopen jaren.

Resultaat: van inzicht in woonwensen naar sturen in het strategisch voorraadbeleid

Nu we de vraag naar de verschillende woningtypes in kaart hebben gebracht, zien we of er een match (de woningcorporatie heeft ‘de juiste producten op het schap staan’) of een mismatch is. Aan welke woningtypes ontstaat er een tekort? En aan welke woningtypes ontstaat er een overschot, omdat de vraag naar dit type afneemt? Dit inzicht stelt een corporatie in staat om, vanuit klantwensen, de stip aan de horizon scherp te stellen. Middels stuurmaatregelen kan de corporatie dan bijvoorbeeld woningtypes waarvan een overschot is opwaarderen of afwaarderen, om op die manier de voorraad in de toekomst optimaal aan te laten sluiten bij de vraag. Dit vereenvoudigt de afzet van woningen in krimpgebieden en zorgt bovendien voor een meer tevreden klant, die kan kiezen voor een woning die aansluit bij zijn/haar woonwensen en situatie.

Neem nu vrijblijvend contact op met ICSB Marketing en Strategie via 010 – 452 86 02 voor ondersteuning bij het strategisch voorraadbeleid van uw woningcorporatie. Wij gaan gaarne met u in gesprek hoe we ook in uw situatie de klant centraal kunnen zetten in uw strategisch voorraadbeleid. Vraag naar Yousri Mandour of Loes Wevers.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen

Loes Wevers MSc

Om als organisatie écht klaar te zijn voor de toekomst, is meer vereist dan een omslag van productgericht naar klantgericht. Zicht op de huidige markt en heldere toekomstscenario’s vormen het startpunt voor kritische en scherpe keuzes. Zo zorg je vandaag en morgen voor de grootste waardecreatie voor je klanten en stakeholders.

Leer Loes Wevers MSc beter kennen