Vijf misverstanden over Lean

Vijf misverstanden over Lean

‘Lean’ lijkt wel het modewoord van deze tijd. Zoals met veel modewoorden: iedereen kent de vlag, maar er bestaand nogal wat misverstanden over de inhoud. Hierbij de vijf misverstanden die wij in de praktijk het meest horen.

Lean gaat over rationaliseren en besparen

In essentie gaat lean over het verminderen van verspilling en het verhogen van waarde zoals klanten die ervaren. Daarbij is het logisch om bijvoorbeeld kritisch te kijken naar overhead in de organisatie. Vanuit klantperspectief zijn dit namelijk niet per definitie de onderdelen die het meeste klantwaarde toevoegen. Maar ook in veel directe processen is vaak rationalisering en besparing mogelijk zonder dat de waarde voor de klant verminderd. Besparen kan zelfs leiden tot meer klantwaarde. Bij het terugdringen van het aantal fouten snijdt het mes zeker aan twee kanten.

Lean is een nieuwe werkwijze

Het denken over (beperken van) verspilling dateert al van ver voor Taylor en Ford. Het is wel in deze school van scientific management dat de filosofie ook concreet vertaald wordt naar het bedrijfsleven en meer bepaald naar een productieomgeving. Bij Toyota wordt dit gedachtengoed doelgericht verder ontwikkeld. Het denken rond het creëren van maximale waarde voor de klant met minimale verspilling is terug te vinden in de tools waar de Japanse productieomgeving gekend om is. De kaizen kringen, de kanban en de andon koord zijn waarschijnlijk het meest gekend. Met de publicatie van ‘Lean Thinking’ (Womack en Jones) in ’96 duikt de term en het gedachtengoed breder op in de westerse wereld. Nieuw is het dus zeker niet. Dat neemt niet weg dat er voor heel veel organisaties nog veel te winnen valt.

Lean is gericht op productiebedrijven

Lean is beslist ontstaan in de typische productieomgeving. Maar gaandeweg ontdekten organisaties dat veel processen in dienstenomgevingen verdraaid veel gelijkenis vertonen met een productielijn. Het behandelen van kredietaanvraagformulieren in een bank of patiënten in een polikliniek is natuurlijk iets heel anders dan het inrichten van een matrassenfabriek. Maar alle drie kunnen prima onder de loep genomen worden met Lean.

Lean grijpt vooral intern in

Op zich klopt deze stelling wel. Alleen de connotatie van interne focus en navelstaren slaat volledig de plank mis. Lean is juist essentieel gericht op het creëren van klantwaarde. Waarbij inderdaad onder meer wordt nagegaan hoe interne verspilling geëlimineerd kan worden. Het begint dus bij een helder inzicht in waaraan klanten waarde hechten.

Lean is een ingrijpend project

Lean is een gedachtengoed en een proces. Een proces dat per definitie zichzelf in de staart bijt. Elke dag opnieuw kunnen medewerkers verder blijven optimaliseren. Deze feedbackloop zit diep verankerd in het lean denkgoed. Bovendien bieden veranderingen in de omgeving ook voortdurend nieuwe kansen om verdere stappen te zetten. Eén van de grootste uitdagingen is bijvoorbeeld om precies te weten wat voor de klant waarde vertegenwoordigt en wat niet. Met de golf van big data en het internet der dingen komen er straks nieuwe bronnen aan om nauwkeuriger het gedrag en de voorkeuren van klanten te kunnen volgen en analyseren. Reden om het eigen werk weer eens tegen het licht te houden.

Lean dus als een continu proces wat gericht is op waarde in de ogen van de klant en niet slechts een kostenbesparingsproject. Lean denken en werken daagt uit tot innoveren. Lean vraagt het ultieme van buiten naar binnen kijken, om echt verspilling te minimaliseren moet niets voor vaststaand aangenomen worden en een organisatie zich steeds afvragen waarmee echte waarde voor klanten wordt geboden en waarmee niet. Lean denken houdt een organisatie fit en zorgt dat de deur voor externe toetreders op de markt die de regels van het spel in één keer veranderen niet wagenwijd openstaat.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Kris Brees

Er wordt gedacht dat marketing strategie het speelveld is voor Coke, Apple en Nike. Ik weet dat de uitdagingen pittiger zijn en er véél meer te winnen is in B2B. En nog meer in not-for-profit. Want marketing strategie gaat niet om commercials, maar om de aansluiting tussen organisatie en buitenwereld. En de vertaling naar actie.

Leer Drs. Kris Brees beter kennen