Zorgmarketing

Zorgmarketing

Zorgmarketing is een veelgehoorde kreet. Het lijkt bijna een hype-woord en marketing wordt vaak gepresenteerd als het panacee voor zorgorganisaties. Het is niet meer dan gezond uzelf de kritische vraag te stellen wat marketing eigenlijk kan betekenen voor uw zorgorganisatie.

De zorgsector is de laatste jaren sterk veranderd, voor de jarenlang vrij stabiele omgeving is een dynamische markt in de plaats gekomen. Een markt waar het laveren is tussen verschillende belangen: die van uw (zorg)klant, uw stakeholders en de regulering van de overheid. Zorgmarketing kan u ondersteunen in het vinden van de juiste afstemming van uw interne doelen en competenties op de externe trends en ontwikkelingen. Marketing helpt u uw inspanningen beter af te stemmen op de wensen en verwachtingen van uw marktomgeving, van strategisch tot operationeel niveau.

Zorgmarketing: Van beleid naar praktische invulling

In een dynamische omgeving is het belangrijk een solide koers te kiezen. Natuurlijk zullen onverwachte obstakels u soms dwingen uw koers bij te stellen, maar uw succes op lange termijn is erbij gebaat dat u een heldere visie hebt op uw ideale rol en positie en een realistische en gedegen strategie kiest om die te verwezenlijken.

ICSB Marketing en Strategie helpt u de juiste keuzes te maken passend bij uw organisatie en omgeving. Op een planmatige en inspirerende wijze bouwen wij de basis op voor uw beleid. Met onze blik van buiten naar binnen gericht en met de klant scherp op het netvlies, kunnen wij vraaggestuurd ondernemen bij u op de kaart zetten en dit vertalen naar praktische handvatten voor uw organisatie. Wij ondersteunen u bij uw strategievorming, uw positionering, uw doelgroepkeuze, de verantwoorde en doelmatige inzet van uw marketingmiddelen, de inbedding van de juiste processen, het meenemen van medewerkers in een meer marktgerichte benadering en het optimaal benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Oog voor uw klant
Onze aanpak houdt rekening met de uniciteit van de zorg, maar brengt door de jarenlange ervaring in een veelheid van sectoren, not-for-profit, profit en (semi) overheid, interessante nieuwe inzichten met zich mee. Zorgmarketing is oog hebben voor de patiënt/cliënt plus en daarmee de doelen van uw organisatie realiseren. Het is een richtinggevende balans in uw dynamische speelveld. Een speelveld waarin u de doelgroepen kiest en uzelf positioneert. Dat kunt u doen op basis van onderbuikgevoel en ambitie, maar wij baseren dergelijke keuzes graag op fundamenteel klant- en marktinzicht, verkregen door uitvoering van kwantitatief of kwalitatief klantonderzoek.

Uw succes onze zorg
Flexibiliteit gecombineerd met maatwerk zijn steekwoorden die onze werkwijze kenmerken. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak, waarin wij onze kennis optimaal inzetten. Wij kunnen verschillende rollen vervullen, van een faciliterende of coachende rol tot sparring partner of het geven van een second opion. Wij geloven daarbij in een goed onderbouwde verslaglegging, maar dit dient vooral tot doel te hebben praktisch invulling te geven aan uw plannen en niet als vulling van een stoffige bureaulade. Eisenhower zei ooit: “Plans are nothing, planning is everything!”.

Zorgmarketing in uw organisatie?

Zorgmarketing kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw succes, meetbaar en zichtbaar. Succes wat gedeeld wordt in uw organisatie, omdat het met hoofd en hart verweven zit in uw medewerkers en uw processen. Werk maken van zorgmarketing binnen uw organisatie? Bel ons op 010 – 452 8602 voor een vrijblijvende oriënterende kennismaking. Vraag naar Marleen Bekkers of Kris Brees.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Marleen Bekkers

Ik vind het heerlijk professionals - in de zorg & welzijn, accountants of ingenieurs - een stapje op weg te helpen in hun marktgerichte attitude. Om niet alleen hun eigen vak uitstekend te doen, maar ook altijd de klant op het netvlies te houden. Ik wil dat ze nooit meer vergeten de drijfveren en behoeften van hun klanten mee te wegen.

Leer Drs. Marleen Bekkers beter kennen

Drs. Kris Brees

Er wordt gedacht dat marketing strategie het speelveld is voor Coke, Apple en Nike. Ik weet dat de uitdagingen pittiger zijn en er véél meer te winnen is in B2B. En nog meer in not-for-profit. Want marketing strategie gaat niet om commercials, maar om de aansluiting tussen organisatie en buitenwereld. En de vertaling naar actie.

Leer Drs. Kris Brees beter kennen

Relevante klantcases