2.1 Narver & Slater’s Marktoriëntatiemodel

2.1 Narver & Slater’s Marktoriëntatiemodel

Ga hier direct aan de slag met de belangrijkste marketing- en strategiemodellen, die u helpen in een kort tijdsbestek tot een betere strategie te komen.

Marktgerichtheid wordt beschouwd als het middel om lange termijn concurrentievoordeel te krijgen en te behouden. Dit vereist om te beginnen inzicht in de afnemer en de concurrentie. Maar het vraagt ook dat alle mensen binnen de organisatie marktgeoriënteerd zijn. Men moet samenwerken om de focus op afnemer en concurrentie te stimuleren en in de organisatie te verankeren.

Wat kunt u met de worksheet van het Marktoriëntatiemodel? 
Ontdek of u een strategische dwaas of een marketing krijger bent. In de worksheet wordt uw organisatie beoordeeld op de drie onderdelen van de marktoriëntatie; de afnemersoriëntatie, de concurrentie-oriëntatie en de interfunctionele coordinatie. De worksheet koppelt u uw positie terug en geeft beknopt uitleg en advies.

Bent u in het bezit van het boek Marketing- en strategiemodellen? Dan kunt u hieronder de figuren en de excelsheet van het Ashridge-missiemodel downloaden (zipfile).

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Drs. Yousri Mandour

Ik wil klanten los laten komen van het mentale model van waaruit ze hun business tot nu toe hebben geleid. Anders blijven ze gevangen in denken dat hooguit tot suboptimalisatie leidt. Niet genoeg om te overleven in transformerende markten en disruptive technology. Ik geloof in experimenteren met en leren van nieuwe waardeproposities.

Leer Drs. Yousri Mandour beter kennen