Contentmarketing: legitimering en ontwikkelingen

Contentmarketing: legitimering en ontwikkelingen

ICSB

Op 10 mei zal onze collega, de Hooggeleerde Heer dr. E. Peelen, vanwege de Stichting Leerstoel Contentmarketing worden benoemd tot Bijzonder hoogleraar Content Marketing. Ed zal dan zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van zijn rede, getiteld: Legitimering en ontwikkeling van content marketing.

Ed is tevens onderwijsdirecteur aan de Amsterdam Advanced Graduate School (AAGS). Dit is de nieuwe Graduate School van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam en is gericht op life long education. De AAGS richt zich op maatschappelijk actuele en relevante thema’s. Toenemende digitalisering, urbanisatie en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe, innovatieve oplossingen.