Masterclass The Future of Strategy

Masterclass The Future of Strategy

We leven in een enorm spanningsveld. Er komt een vloedgolf aan innovatie op ons af. Technologisch, sociologisch en ecologisch. De rollen van stakeholders veranderen. Consumenten weten zich meer centraal te stellen en de centrale overheid trekt zich terug. We weten niet waar het heengaat. Wel zien we oude systemen op hun grondvesten schudden. De relatie met meerdere stakeholders staat op scherp. Oude werkwijzen en instrumenten voldoen niet helemaal meer.
In dit programma helpen we strategen, beleidsmakers, ondernemers omgaan met deze dynamiek, ambiguïteit, complexiteit en onvoorspelbaarheid.
Gedurende de zeven modules van dit programma staan we stil bij de basiseigenschappen van toekomstdenken, de tijdgeest en de structurele trends die op ons afkomen. Vervolgens zoomen we in op de kernvraagstukken. We beginnen bij onszelf, de fluïde organisatie, waarin structuren afbreken en grenzen vervagen. Daarna staan we stil bij twee strategische ontwikkelingsvraagstukken, die cruciaal zijn in elke organisatie:

  • De verhouding tussen technologie en menselijkheid: Wat wordt de relatie tussen technologie en mens als de eerste steeds intelligenter wordt?
  • Verbindingen met de omgeving, natuur en klimaat: Hoe gaan we op een duurzame wijze om met onze planeet?

Benieuwd naar het detailprogramma van deze masterclass? Klik voor meer informatie op onderstaande link:

Brochure UvA Academy Masterclass The Future of Strategy 2020

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Prof Dr. Ed Peelen

Mijn hele werkende leven houd ik me al bezig met het klantgerichter of user centric krijgen van organisaties. Als partner bij en mede-oprichter van ICSB Marketing en Strategie en daarnaast momenteel als bijzonder hoogleraar content marketing op de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het Platform voor Klantgericht Ondernemen.

Leer Prof Dr. Ed Peelen beter kennen