ICSB voerde dit voorjaar een gebruikersonderzoek uit voor de website www.dbnl.org: het platform voor de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.

Het online onderzoek – met een prachtige respons – geeft inzicht in de verschillende gebruikersgroepen, hun motieven om de website te bezoeken en te gebruiken en hun waardering van de verschillende onderdelen. Ook laat het onderzoek zien wat het algemene oordeel is ten aanzien van DBNL.org en wat verbeterpunten voor de website zijn. Dit leverde per gebruikersprofiel een mooi en helder beeld op: ICSB combineerde de statistische resultaten met quotes, om het gebruikersprofiel in te kleuren en te verdiepen.

Het onderzoek biedt de initiatiefnemers – DBNL, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek – handvatten bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van DBNL.org.

Astrid van Wesenbeeck, projectmanager bij de Koninklijke Bibliotheek

Ik heb zeer plezierig samengewerkt met Loes en Bernard. Ze hielden het doel van de opdracht scherp voor ogen, kwamen met goede inhoudelijke voorstellen, hielden zich aan afspraken en toetsten gedurende het proces regelmatig of we tevreden waren met de gang van zaken. Dit nodigde uit tot een zeer open en plezierige samenwerking en uiteindelijk tot een uitstekend resultaat.

Deel deze pagina