Positionering, propositie en market entry strategie voor De Lage Landen factoring.
De Lage Landen is als volle dochter van de Rabobank actief in de markt van leasing en factoring. Factoring is een financieel specialisme, dat behoorlijk verder gaat dan de standaard dagelijkse bancaire activiteiten. De Lage Landen worstelde met de moeilijkheid om de relevantie van dit specialistische product aan hun klanten duidelijk te maken. Om correct én begrijpelijk te vertellen in welke situaties factoring waarde toevoegt en welke voordelen het heeft. In een omgeving met een intermediair en een eindklant. Kortom: de propositie was niet helder en bijgevolg ook niet de positionering in het hoofd van de klanten.

Positionering
In eerste instantie is het team aan de slag gegaan met de bouw van eenpositioneringshuis. Geen slaafse invuloefening of eindeloze discussies over woordkeuze. Maar wel speels verschillende invalshoeken uitproberen. Het bos langs meerdere kanten bekijken tot je plots het patroon tussen de bomen ontdekt en kan benoemen.

Propositie
De huidige en de gewenste positionering in kaart hebben is een belangrijke opstap en geeft lange termijn houvast voor marktontwikkeling, productontwikkeling en communicatie. De vertaalslag naar de propositie geeft een concrete tool: wat is het scherpe verhaal wat de klant aanspreekt? In één werksessie werd de essentie gevat: aan wie biedt De Lage Landen factoring welk onderscheidend en waardevol voordeel?

Market entry strategy
Maar ook deze essentiële boodschap is nog onvoldoende. In een derde luik is met open blik nagedacht over een slimme market entry strategie: hoe ga je met je propositie de markt bewerken? Daarmee ligt alle input klaar voor de laatste vertaalslag: een concreet aktieplan voor het eerstkomende halfjaar.

Kortom: een houdbare positionering vertaald naar een middellange termijn relevante propositie en market entry strategy en tot slot focus op korte termijn resultaten in de markt.

Luke Platzbeecker, Director Sales bij De Lage Landen

In een korte periode is het ICSB gelukt om ons indringend in de spiegel te laten kijken en daar het juiste zelfbeeld uit te destilleren. Hierop voortbordurend hebben we op verfrissende en verrasende manier onze propostie en entry strategie scherper gesteld. Kortom ICSB zorgde voor een constructief uitdagende werkomgeving waarin we buiten de bestaande paden zijn getreden.

Deel deze pagina