Marktbenadering - De Lichtenvoorde - QuoteDe Lichtenvoorde bestaat sinds 1966 en is een zorgaanbieder in de caresector van de gezondheidszorg met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving.
Hun werkterrein is Oost Gelderland.

 

De Lichtenvoorde heeft ICSB Marketing en Strategie gevraagd de huidige strategie en marktbenadering van De Lichtenvoorde onder de loep te nemen, aan te scherpen en aan te vullen. Dit alles in een rap tempo en met een houdbaarheid tot 2017.

Samen met de bestuurder en de manager van De Lichtenvoorde hebben we op basis van de al aanwezige kennis en informatie de doelmarkten van De Lichtenvoorde aangescherpt en per doelmarkt een positionering op maat uitgewerkt. De positionering is gebaseerd op de kwaliteiten van De Lichtenvoorde; zaken waarin zij echt beter zijn dan de beschikbare alternatieven en die bovenal naadloos aansluiten op de behoeften van de verschillende doelmarkten. Bovendien hebben we met elkaar de daarbij behorende keiharde bewijzen geïnventariseerd, zodat het voor de doelmarkten niet alleen maar mooie beloften zijn, maar echt duidelijk is dat ze bij De Lichtenvoorde aan het juiste adres zijn.

Wat was het resultaat van de marktbenadering?

Aan het einde van de rit beschikte De Lichtenvoorde niet alleen over een aantal strategische uitgangspunten voor de marktbenadering, maar was bovendien de vertaalslag gemaakt naar in te zetten middelen en de implicaties voor communicatie. De communicatiemedewerkers hebben nu houvast voor de kernboodschap aan gemeenten, wijk- en zorgkantoren en cliënten én zij kunnen hun boodschap bewijzen! Dit alles met een houdbaarheidsdatum van 2 jaar, mits we ervan uitgaan dat het zorglandschap de komende 2 jaar niet weer volledig op de schop gaat.

Henk van Driel (bestuurder) en Angela Scholten (manager) zeggen over dit proces:

Zorginstellingen zijn traditioneel niet ingesteld op daadwerkelijk marktgericht communiceren. Immers voor de introductie van marktwerking in de zorg was alles al ordelijk geregeld tussen klanten (de zorgconsumenten) en financiers. 

Nu met de transities een groot aantal gemeenten mee gaan doen als regisseur, kon een aanscherping van marktgericht communiceren van onze kant niet uitblijven. Alhoewel wij beiden als bedrijfskundige in de zorg goed zijn opgeleid (iBMG Erasmus University), was het toch zaak ons ingezette marketingbeleid professioneel te laten toetsen. 

Wij kozen voor ICSB. En daar hebben we goed aan gedaan!

Henk van Driel (bestuurder) en Angela Scholten (manager)

ICSB heeft in korte tijd een bij de KNMP passende training ontwikkeld, die ondanks enige terughoudendheid toch met enthousiasme door de productmanagers is gevolgd. De samenstelling van de workshop – theoretische onderbouwing en directe toepassing in de praktijk - bleek een goed uitgangspunt voor het succes van de training. Ook de grote inzet, enthousiasme en kennis van Marleen Bekkers hebben hier veel aan bijgedragen.

Deel deze pagina