Woningcorporatie deltaWonen is met een aanbod van zo’n 15.000 woningen actief in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. DeltaWonen speelt een actieve rol in de samenleving en vindt het daarom belangrijk te weten hoe haar huurders, stakeholders en haar eigen medewerkers dit ervaren.

Om dit beeld inzichtelijk te maken, voerde ICSB Marketing en Strategie een imago-onderzoek uit onder deze 3 doelgroepen. In het imago-onderzoek stonden de 4 kernwaarden van deltaWonen, namelijk professioneel, verrassend, verbindend en respectvol, centraal in het imago-onderzoek. Deze 4 kernwaarden lijn op naar de overkoepelende kernwaarde van deltaWonen: duurzaam.

Imago en kernwaarden deltaWonen

In een kick-off sessie met het MT zijn de onderliggende kenmerken van elk van de 4 kernwaarden benoemd. De inzichten uit deze sessie vormden de kapstok voor de vragenlijst van het imago-onderzoek. De 3 doelgroepen, namelijk huurders, stakeholders en medewerkers, zijn allemaal benaderd via een online enquête. Deze enquête was hierbij vrijwel helemaal gelijkaardig, zodat de resultaten en dus ook de verschillen tussen de 3 doelgroepen onderling goed vergelijkbaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek hebben 2 soorten gaps (verschillen) zichtbaar gemaakt:

  • Gap tussen het gewenste imago vanuit deltaWonen en het daadwerkelijke imago vanuit klantperspectief.
  • Gap tussen het imago volgens klanten, het imago volgens medewerkers en het imago volgens stakeholders.

DeltaWonen wordt door de 3 doelgroepen positiever beoordeeld dan woningcorporaties in het algemeen. Huurders merken op dat een verbetering vooral voortkomt uit de positieve ervaringen die zij hebben met deltaWonen.

Door de opzet van het onderzoek heeft deltaWonen nu handvatten in handen om in de komende jaren deze gaps te gaan verkleinen. Zo gaat deltaWonen haar reputatie KPI’s voortaan meten op basis van het percentage klanten (medewerkers en stakeholders) dat de woningcorporatie herkent op de 4 onderliggende kernwaarden: professioneel, verrassend, verbindend en respectvol. In een toekomstige nieuwe meting kan dan inzichtelijk gemaakt worden of en in welke mate de gaps verkleind zijn. Zo weet de corporatie of het ingezette beleid om beter zichtbaar te zijn op de 4 kernwaarden effect heeft gesorteerd.

Nicolette van Gelderen, marketinganalist bij deltaWonen

ICSB is een professioneel bureau dat zich kenmerkt door een prettige, klantgerichte manier van samenwerken. Ze zijn enthousiast, betrokken en nauwkeurig in de voorbereiding en uitvoering van het onderzoekstraject. Er is veel kennis en ervaring aanwezig en dat geeft vertrouwen. ICSB heeft een goed onderbouwd, betrouwbaar rapport opgeleverd dat ons veel inzicht en handvatten geeft om mee aan de slag te gaan.

Deel deze pagina