Eneco is een organisatie in beweging. Door de aanscherping van de strategie heeft het merk Eneco in 2008 een nieuwe lading gekregen.
Met deze nieuwe merkidentiteit ontstond de behoefte om ook het sponsorbeleid tegen het licht te houden. Voorheen moest sponsoring vooral bijdragen aan het opbouwen en behouden van een positie in een liberaliserende markt en was het voornaamste doel naamsbekendheid. Nu moet sponsoring geïntegreerd worden in het nieuwe communicatiebeleid en bijdragen aan de inhoudelijke positionering van Eneco.

Dit zegt Arthur Linssen over het project en de samenwerking met ICSB Marketing en Strategie:
ICSB adviseurs hebben een pragmatische instelling: Het denkwerk op strategisch niveau wordt snel en praktisch doorvertaald naar heldere keuzes, goede ideeën en toepasbare tools. En dat ook nog snel en zonder verdere poespas.

De afgelopen jaren heeft Eneco een diverse sponsorportefeuille opgebouwd. Een belangrijke peiler hierin is de Eneco Tour. Daarnaast wordt een breed pakket aan sponsoractiviteiten gedaan. Eneco wil haar totale sponsorportefeuille beter onderling gaan afstemmen. Eneco streeft naar het opbouwen van een sponsorportefeuille die aansluit bij de merkidentiteit en waarmee optimaal resultaat gehaald wordt uit de verschillende sponsoractiviteiten.

ICSB Marketing en Strategie heeft Eneco ondersteund in het uitwerken van het sponsorbeleid. Drie aspecten zijn uitgewerkt:

1. Het vertalen van de merkstrategie naar het sponsorbeleid. Dit heeft geresulteerd in randvoorwaarden en criteria voor het beoordelen van sponsordomeinen.
2. Het selecteren van interessante sponsordomeinen die aansluiten bij de merkstrategie.
3. Het benoemen van doelstellingen en richtlijnen voor het sponsorbeleid.

In een beperkt aantal sessies is in een intensieve samenwerking met Eneco gekomen tot een scherpe definitie van het sponsorbeleid. Door eerst de merkidentiteit verder te vertalen naar sponsoring is gericht gekozen voor sponsordomeinen die aansluiten bij Eneco. Hiervoor hebben we alle verschillende aspecten van het merk uitgewerkt in aansprekende termen: wat is Eneco wel en niet? Waar vind je Eneco wel en waar niet. Hoe smaakt, ruikt, voelt Eneco wel en hoe niet.

Daarna is door het beoordelen van tal van mogelijke sponsorprojecten die in principe aan kunnen sluiten bij de doelstellingen van Eneco, een heldere set aan richtlijnen opgesteld die houvast biedt bij het selecteren en vormgeven van sponsoractiviteiten. Steeds is benoemd waarom iets wel of niet past bij wat Eneco is en wil zijn.

Wilt u meer weten over sponsorvraagstukken en de relatie tussen uw strategie en uw merkuitingen, neem dan contact op met Dorien van der Heijden op 010 452 86 02 of via dorien.vanderheijden@icsb.nl

Deel deze pagina