Strategisch plan voor Ferney Group logoFerney Group (Ferney) is de grootste inkoopcombinatie voor machines, gereedschap, bouwbeslag en ijzerwaren voor de bouw in Nederland. Sinds het jaar 2000 is ICSB de vaste partner van Ferney bij de ontwikkeling van de strategie. Iedere drie jaar wordt er een strategisch plan opgesteld, waarin de koers en de ontwikkelingen voor de komende periode worden vastgelegd. Door de jaren heen is er een duidelijke rode draad, centraal staat steeds hoe Ferney haar leden optimaal kan bedienen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er steeds verschillende uitdagingen opgepakt om de leden beter van dienst te zijn. Zo is een hele eigen merkenstrategie ontwikkeld, een internationale samenwerking gerealiseerd en een importstrategie ontwikkeld.

Alle plannen zijn in nauwe samenwerking tussen het management team en ICSB tot stand gekomen. De strategie werd steeds ontwikkeld vanuit een goed inzicht in de wensen van de leden / aandeelhouders, waarbij uitdrukkelijk aandacht was voor de verschillende typen leden. Dit vraagt natuurlijk een goed begrip van de klanten van de leden. Ook begrip en inzicht in de wereld van de leveranciers van ijzerwaren is onontbeerlijk. De Raad van Commissarissen is intensief betrokken bij iedere planningsperiode. Door de rol die Ferney vervult in de keten is het verkrijgen van draagvlak van de leden voor haar strategie een voorwaarde voor succes. ICSB was steeds nauw betrokken bij het verwerven van dit draagvlak en de afstemming met Raad van Commissarissen en leden.

In het planningsproces brengt ICSB strategie en marketing expertise in en is vanuit deze expertise zowel een kritisch klankbord als een signaleerder van trends en thema’s. Daarnaast vervult ICSB de rol van procesbewaker en zorgt voor het vertalen van de ideeën naar een prettig leesbaar en werkbaar plan.

Een belangrijke sleutel voor jarenlange succesvolle samenwerking tussen ICSB en Ferney is de zogenaamde ‘Rotterdamse’ aanpak: praktisch, concreet en doelgericht. Iedere planningsronde moet uitmonden in een beknopt strategisch plan met concrete acties inclusief deadlines. Door de gekozen aanpak zorgt dit voor draagvlak bij de betrokkenen. Zo blijft het niet bij een papieren plan, maar wordt het ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. Halfjaarlijks wordt ook de voortgang van de realisatie van het plan besproken en zijn specifieke deelprojecten uitgevoerd om de realisatie van doelen te ondersteunen. Zo heeft ICSB, in opvolging van het plan 2012 – 2015, een groep medewerkers ondersteund in de realisatie van een aantal van de doelstellingen uit het plan.

De uitdaging bij zo’n langjarige samenwerking is het steeds kritisch en fris naar vraagstukken blijven kijken. Door per planningsperiode weer duidelijke gezamenlijke ambities vast te stellen en geen genoegen te nemen met alleen het voor de hand liggende is de samenwerking vruchtbaar gebleven. Dit alles onder het motto “gemakkelijke dingen kan iedereen, wij gaan voor de echte uitdaging”.

Fred Huurman, directeur van Ferney Group

De kwaliteit van bureaus als ICSB wordt grotendeels bepaald door de consultant die je treft (het is niet de tent maar de vent, of niet het gebouw maar de vrouw). Wij hebben nu ruim 10 jaar samengewerkt met Dorien van der Heijden en Dorien bevestigt bovenstaande quote volledig: zij is een vakvrouw, houdt ons "bij de les" en communiceert op doeltreffende, open wijze.

Deel deze pagina