Ferney Group, de grootste inkoopcombinatie voor de ijzerwarengroothandel van Nederland, is op een aantal fronten bezig met de implementatie van nieuwe en/of aangepaste ICT-systemen. Dit zijn ingrijpende projecten met een aanzienlijke doorlooptijd. Deze projecten maken duidelijk dat er een grote impact is van ontwikkelingen bij andere schakels in de keten op de digitalisering van de eigen organisatie.

Fred Huurman, directeur Ferney Group

“…Ferney Group werkt al jaren succesvol samen met ICSB, vooral bij de strategische planvorming. Daarnaast is ICSB betrokken geweest bij diverse andere projecten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ICSB de "taal van onze branche" spreekt. In het onderzoek "ICT in de ijzerwarenketen - Een blik op de toekomst" is nagegaan wat de langere termijnbehoefte is van de diverse geledingen in onze bedrijfskolom. De uitkomsten van dit onderzoek geven ons een goed beeld, en vormen een belangrijke basis voor de langere termijn planning van onze IT ontwikkeling. Tenslotte is vermeldenswaard dat het onderzoek zowel binnen de tijdsplanning als het budget is gerealiseerd…”

Deel deze pagina