Bibliotheek Rijn en Venen wil ook de nu even niet lener aan zich binden

De Bibliotheek Rijn en Venen is actief in het Groene Hart in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem, Nieuwkoop en Zoeterwoude. In totaal heeft ze 10 vestigingen.

De bibliotheek Rijn en Venen is een ondernemende en vernieuwende bibliotheek. Helaas weten de burgers uit het werkgebied dit lang niet allemaal. De bibliotheek heeft ons gevraagd in samenspraak een goede positionering te ontwikkelen die ertoe leidt dat potentiële bezoekers van de bieb een realistisch beeld krijgen van de diversiteit van dienstverlening van deze mooie bibliotheek. Een positionering dus die moet aanslaan bij de huidige “even niet leners”. Dit is veelal de groep tussen 18 en 35 jaar, die druk druk druk is, geen compleet beeld heeft van het aanbod van de bieb en de bibliotheek links laat liggen. Uiteraard mag deze positionering de bestaande trouwe leden en klanten niet vervreemden.

We zijn gestart met 18 één op één interviews om inzicht te krijgen in de ‘waarheden’ en ‘pijnpunten’ van de doelgroep, grip te krijgen op de typische woordenschat en belangrijkste POP’s (points of parity) en mogelijke POD’s (points of difference) in relatie tot de belangrijkste concurrenten te inventariseren.

Met deze kennis in onze achterzak is in 3 afwisselende en stimulerende werksessies het merkhuis gebouwd voor de nu even niet leners. Met zijn negenen hebben we het ‘merkhuis’ gebouwd dat op één pagina het volledige verhaal vertelt; geen dik boekwerk dat op de plank blijft liggen. Over de markt en de klant, over het fundamentele klanteninzicht, over de functionele en emotionele kant van de bibliotheek Rijn en Venen. Een huis dat richting en energie geeft. Een positionering die geloofwaardig is, omdat het intern consequent is. En het heeft bestaansrecht voor de komende jaren, omdat het zich onderscheidt van de concurrentie. Tenslotte heeft de gekozen positionering positieve effecten op de trouwe klanten van de bibliotheek en biedt voldoende aanknopingspunten om de kwetsbare groepen in het werkgebied te helpen.

Daarna hebben we in een kleiner gezelschap de positionering doorvertaald naar een visie op bibliotheekwerk, de missie van de bibliotheek en de essentie ervan in het A3 plan verwerkt. Hierbij beperkten we ons niet meer tot de nu even niet leners, maar is deze groep wel verankerd in de plannen voor de komende jaren.

Jeannette de Ronde, Specialist Marketing en Communicatie

Marleen en Kris hebben dit proces van a tot z begeleid. Niet alleen de sessies met ons team, maar ook de gesprekken met onze klanten. Ze zijn bijzonder deskundig en passen zich gemakkelijk aan bij de diverse gesprekspartners. Kortom een prettig proces waar we ook echt mee aan de slag kunnen.

Onze oplossingen

Deel deze pagina