Bij het beginnen van een bedrijf komen vele vragen om de hoek kijken. ICSB heeft Enviu op meerdere vlakken geholpen om de klant centraal te zetten.

Stichting Enviu is druk bezig met het oprichten van On the job. On the job zal een platform worden waarin vraag en aanbod in huishoudelijke klussen samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan een breed scala aan diensten; van boodschappenservice tot strijken en van grasmaaien tot behangen. Kunnen deze diensten allemaal onder het zelfde merk aangeboden worden of is het beter sommige diensten apart in de markt te zetten? En hoe kan Enviu toekomstbestendige keuzes maken voor het merkportfolio, zodat diensten die voor de toekomst nog in de planning staan, een logische plek vinden binnen de gekozen merkhiërarchie?

ICSB heeft inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de merkhiërarchie vorm te geven zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Bij de keuze worden interne factoren (strategie, medewerkers, …), externe factoren (klanten, stakeholders, distributiepartners, …) en businessfactoren (geld, tijd, risico, …) tegenover elkaar afgewogen. Vanuit deze afwegingen kan een onderbouwde keuze gemaakt worden.

Vervolgens is het natuurlijk zaak om de huidige en de gewenste positionering in kaart te brengen. ICSB maakte hiervoor gebruik van het postioneringshuis waarbij de positionering op één a4 helder samen is gevat. Daarnaast is er een guideline-positionering ontwikkeld waaraan toekomstige diensten getoetst kunnen worden om te bepalen of deze dienst wel past binnen de gewenste merkpositionering. Of omgekeerd: om doelgericht diensten te ontwikkelen en vermarkten die de gewenste positionering bij uitstek over de bühne brengen.

Het op papier ontwikkelen van een gewenste positie is één. Het in de praktijk ontwikkelen van de gewenste breinpositie bij de klanten is een heel andere uitdaging. Om Enviu te ondersteunen bij het in de praktijk ontwikkelen is vervolgens gezamenlijk een stappenplan ontwikkeld wat opnieuw op één pagina het doel en de noodzakelijke actiestappen overzichtelijk samenbrengen. Hierbij is het zeer belangrijk om vinger aan de pols te houden en te ontdekken of de uitvoering van het plan wel leidt tot de gewenste positionering. Om dit te waarborgen heeft ICSB tot slot meegedacht hoe blijvend gemonitord kan worden of de gewenste positionering wel behaald wordt en hoe desgevallend op het stappenplan bijgestuurd kan worden.

Deel deze pagina