ActiZ logo ledenpeilingActiZ houdt zich als brancheorganisatie in de zorgsector bezig met de belangenbehartiging van een kleine 400 leden, die samen meer dan 400.000 medewerkers in dienst hebben en 2 miljoen cliënten bedienen.

In het kader van de belangenbehartiging streeft ActiZ ernaar om een representatief beeld van de zorgcontractering en de stand van zaken in de sector te hebben. ICSB ondersteunt ActiZ hier al vele jaren bij, middels het uitvoeren van ledenpeilingen omtrent de zorgcontractering van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en de Wijkverpleging.

Met betrekking tot de Wijkverpleging heeft ICSB dit jaar allereerst de initiële problemen rondom de zorgcontractering in kaart gebracht en deze vergeleken met voorgaande jaren. Daarnaast is halverwege het jaar een ledenpeiling ingezet om de nieuwe stand van zaken inzichtelijk te maken: waar lopen zorgorganisaties tegenaan? Hierbij zorgen we voor representatieve uitkomsten: de respons is een afspiegeling van de leden van ActiZ.

Dit jaar bleek opnieuw dat zorgorganisaties een grote druk ervaren: zij worden geconfronteerd met meer patiënten, lagere vergoedingen en overwegen zodoende een cliëntenstop. Zorgorganisaties vrezen dat de keuzevrijheid van cliënten hiermee in het geding komt. De resultaten van de ledenpeiling hebben bijgedragen aan een brandbrief van ActiZ over de wijkverpleging.

Hillie Beumer, senior beleidsadviseur bij ActiZ

Het is prima samenwerken met de mensen van ICSB. Inhoudelijk deskundig, afspraken worden nagekomen, korte lijnen en snel schakelen. ICSB maakt de klantbelofte 'voor een klantgerichte toekomst' helemaal waar!

Deel deze pagina