De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Al sinds de oprichting in 1842 faciliteert de KNMP apothekers bij de dagelijkse beroepsuitoefening en bedrijfsvoering en helpt zij om de kwaliteit binnen de apotheekpraktijk te behouden.
De producten en diensten van de KNMP zijn onder de hoede van 20 productmanagers.

De productmanager moet ervoor zorgen dat zijn of haar product(en) kwalitatief hoogwaardig zijn met herkenbare toegevoegde waarde voor de markt. De producten moeten optimaal aansluiten bij de behoefte van de klant met een goede kosten/baten verhouding. Dat betekent dus dat waarde voor de klant genereren hand in hand moet gaan met waarde voor de organisatie realiseren. Kortom de productmanagers moeten de marketinggedachte goed in praktijk gaan brengen.
Bovenstaande doelstelling was in 2008 relatief nieuw voor de productmanagers. De meeste producten werden vanuit de inhoud vormgegeven en in stand gehouden. De productmanagers waren er van nature niet aan gewend door de ogen van de markt en de individuele klant te kijken naar hun producten en daaruit consequenties te trekken. Immers behoeften van klanten kunnen veranderen en daardoor kunnen inhoudelijk goede producten verouderen.

De KNMP heeft aan Marleen Bekkers van ICSB Marketing en Strategie gevraagd een cyclus van workshops te ontwikkelen waarin de productmanagers het marketingdenken leerden kennen en omarmen. Daar bleef het niet bij. De deelnemers aan de workshops hebben na iedere workshop de theorie voor hun eigen producten in praktijk gebracht. Dit werd samengevat op de productbladen waarop de analyses, de gekozen aanpak en de (financiële) consequenties staan verwoord.

Kortom, na afloop beschikten alle productmanagers – versterkt met medewerkers uit de afdeling Marketing en Publishing, Financiën en Control en ICT – over meer inzicht in wat de marketingfilosofie inhoudt, wat marketing voor de productmanager van de KNMP betekent èn last but not least wat het voor hun eigen producten betekent. Kortom, nu hebben de productmanagers kennis en concrete tools om het productblad in te vullen en om dus hun klanten meer toegevoegde waarde te kunnen bieden.

KNMP

“ICSB heeft in korte tijd een bij de KNMP passende training ontwikkeld, die ondanks enige terughoudendheid toch met enthousiasme door de productmanagers is gevolgd. De samenstelling van de workshop – theoretische onderbouwing en directe toepassing in de praktijk - bleek een goed uitgangspunt voor het succes van de training. Ook de grote inzet, enthousiasme en kennis van Marleen Bekkers hebben hier veel aan bijgedragen.”

Deel deze pagina