ActiZ evalueert jaarlijks middels een ledenpeiling de inkoop van de langdurige zorg, de wijkverpleging en de Geriatrische Revalidatiezorg. ICSB voert als onafhankelijk onderzoeksbureau deze peilingen voor ActiZ uit.

Ook in 2016 ondersteunden wij ActiZ bij de evaluatie van de inkoop van Geriatrische Revalidatiezorg. In lijn met voorgaande jaren zien we dat er, door de individuele inkoop, een grote administratieve last op de zorgorganisaties rust. Daarnaast zien we een stijging van het aantal klanten in de Geriatrische Revalidatiezorg, bij een gelijkblijvend budget.

ActiZ zal deze uitkomsten, en de verdere inzichten afkomstig uit de evaluatie, gebruiken in gesprekken met de zorgverzekeraars om de inkoop voor 2017 te verbeteren.

Een korte samenvatting van de resultaten treft u hier aan.
Daarnaast heeft Trouw een artikel geschreven over de uitkomsten van de evaluatie Geriatrische Revalidatiezorg 2016.

Deel deze pagina