Luba Groep B.V. is een Nederlandse uitzendorganisatie, die eind 2008 onderdeel is geworden van t-Groep NV. T-Groep NV heeft de Nederlandse uitzendorganisatie overgenomen om verder te kunnen groeien in de Benelux markt.   Luba Groep wilde daarom opnieuw naar haar groeistrategie kijken. Een belangrijk startpunt hiervoor was het verkrijgen van inzicht in succesvolle spelers in de flexmarkt: wie heeft de afgelopen jaren groei gerealiseerd en wat kenmerkt deze organisaties?
Aan ICSB is gevraagd de succesfactoren van groeiende bedrijven in de flexmarkt in Nederland te analyseren en aan te geven op welke wijze Luba Groep hiervan kan leren teneinde haar eigen groeidoelstelling te realiseren.

Van brede open aanpak naar doelgerichte verdieping

In haar aanpak is ICSB eerst op zoek gegaan naar interessante groeiprofielen in de flexmarkt. Tal van bronnen zijn onderzocht om na te gaan welke organisaties groeien en welke groeidrijvers hiervoor zijn te identificeren. Ook heeft ICSB een aantal dalers wat  nader onder de loep genomen. Daarnaast heeft ICSB gekeken naar trends en ontwikkelingen op de flexmarkt, als mede beschikbare toekomstbeelden. Als derde invalshoek heeft ICSB zich verdiept in aanpalende markten met als doel inspiratie voor groei in de flexmarkt te bieden.
Hieruit zijn opvallende concepten met bewezen succes naar voren gekomen en deze zijn besproken met het management van Luba. In een gezamenlijke discussie met Luba hebben we gekeken welke profielen interessant waren voor verdere uitdieping.

Doelgerichte verdieping geeft inzicht in mogelijke groeiprofielen

Deze profielen zijn verder uitgediept en vertaald naar mogelijke succesfactoren voor groei. In de tweede fase van het onderzoek heeft ICSB inzichten vanuit de markt opgedaan.

Vier routes naar groei in uitzendbranche

ICSB heeft als resultaat een overzicht van ontwikkelingen op de uitzend- en de arbeidsmarkt en vier mogelijke routes naar groei opgeleverd. Voor iedere route heeft ICSB een beknopt business model uitgewerkt geïllustreerd met voorbeelden uit de markt.
De groeiprofielen kan Luba plotten op de eigen organisatie, waardoor zij haar eigen groeilijnen binnen het bestaande business model of een vernieuwd business model kan bepalen.
Johan Doornenbal

Soms moet je van buiten naar binnen kijken en daar hebben Dorien en Angela ons heel goed bij geholpen. Het is maatwerk waarbij onze vraag echt centraal stond. We zijn niet door standaardmethodieken ‘getrokken’. Voor onze vraag is de beste aanpak gekozen.

Deel deze pagina