.

SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 425 cursuslocaties en meer dan 3.000 vrijwilligers. Sinds 1996 is SeniorWeb actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat ook senioren het gemak en het plezier van computer en internet (en inmiddels ook andere devices) kunnen ervaren.

Merkkeuzes en doelgroepbepaling

SeniorWeb heeft een groot aantal leden. Zij richt zich op senioren (50+), maar merkt dat zij in de praktijk vooral de oudere senioren aan zich weet te binden. Zodoende vraagt SeniorWeb zich af of haar huidige merknaam het bereiken van een grotere doelgroep in de weg staat, of dat die grotere doelgroep simpelweg minder behoefte heeft aan haar propositie.

Om inzicht te krijgen in de behoeften van de ‘jongere senior’ voerde ICSB 5 focusgroepen uit. In alle focusgroepen richtten we ons op mensen van 50 tot 65 jaar, waarbij we wel onderscheid maakten tussen werkenden en niet-werkenden. Tijdens de focusgroepen stond het computergebruik (en het gebruik van andere apparaten) in de brede zin centraal: wat vinden mensen prettig en niet prettig, waar lopen zij tegenaan in dagelijks gebruik en hoe lossen zij die problemen nu op? Dankzij slimme gesprekstechnieken leverde het onderzoek inzicht op in de behoefte, de betaalbereidheid en de passendheid van het SeniorWeb dienstenaanbod en merk.

Merkstrategie bepalen met een blik op de toekomst

De inzichten uit de focusgroepen vormden mede de basis om een toekomstbestendige merkstrategie te formuleren.

Om gedegen de discussie aan te kunnen gaan met elkaar, hebben we de resultaten van het kwalitatieve marktonderzoek aangevuld met diverse kwantitatieve toekomstscenario’s. Om alvast een tipje op te lichten van de afgewogen en intern gedragen keuze: SeniorWeb kiest ervoor om haar sterke naam eer aan te doen en er te zijn en blijven voor senioren. Met haar huidige dienstverlening, en wie weet welke stappen zij gaan zetten om senioren nog beter te gaan bedienen in de toekomst.

Onze oplossingen

Deel deze pagina