De aanschaf van een product bij een drogisterij wordt mede bepaald door het advies in de winkel. Maar hoe zorg je ervoor dat winkelpersoneel en ondernemers de producten kennen en goed uitleg kunnen geven over merken en producten? Veel merken adverteren hiervoor in gespecialiseerde vakbladen, die door de drogisterijbranche gelezen worden.

Mons Media is uitgever van 2 van de 5 belangrijkste bladen in de drogisterijbranche. Het reeds meer dan een eeuw oude blad Nieuwe Drogist richt zich op ondernemers en leidinggevenden in de drogisterijbranche, terwijl Marketing Results zich concentreert op leidinggevenden en medewerkers.

Mons Media vroeg ICSB onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde die adverteerders ervaren. Hierbij wilde het bedrijf niet alleen haar eigen adverteerders vragen naar een mening over de eigen bladen, maar juist een brede marktverkenning doen naar de toegevoegde waarde van de 5 belangrijkste bladen in de drogisterijbranche.

 

ICSB heeft de organisatie geholpen met het helder formuleren van de beleidsvraag. Om te kunnen groeien met haar bladformules is Mons Media niet alleen op zoek naar een waarderingscijfer, maar juist ook naar richting voor de toekomst. waar kan zij op verbeteren en waar liggen vernieuwingskansen in de bladformules? Van daaruit is een onderzoeksopzet gemaakt.

In deze onderzoeksopzet stond centraal dat adverteerders ook echt keuzes moesten maken, kleur moesten bekennen. Dus wat is eigenlijk echt belangrijk en onderscheidend aan een bladformule? Wat betekent dat voor de allocatie van het print-budget, als dat met 20% of met 50% zou afnemen? Het ontwerp van dit onderzoek was erop ingericht inzicht te geven in de prestaties van de 5 bladformules op de 10 belangrijkste concurrentiefactoren en te achterhalen wat hiervan de impact op advertentie-inkomsten zou zijn.

Via e-mail is een totaalbestand van 300 adverteerders in de drogisterijbranche benaderd. De respons was 30% op het online onderzoek, waarbij 70% de functie van directie of hoger management bekleedde. Er werd voldoende informatie verzameld om uitspraken te kunnen doen over de mate waarin de bladformules nu toegevoegde waarde leveren en hoe deze nog verder vergroot kan worden. ICSB analyseerde de data en kon al één week na afronding van de dataverzameling een zeer compleet onderzoeksrapport opleveren. Dit werd met Mons Media besproken en adviezen om de toegevoegde waarde in de ogen van de adverteerders te vergroten zijn vervolgens opgesteld.

Mons Media bleek met haar 2 bladformules zeer goed te presteren en heeft het onderzoek daarom ook apart naar buiten gebracht om haar werving van nieuwe adverteerders te ondersteunen. Het bedrijf heeft alle argumenten in huis om de voorkeur bij adverteerders te verkrijgen, maar ook voldoende ideeën hoe zij zich nog beter kan onderscheiden van de concurrerende bladformules.

Download

Frans Akkermans, directeur van Mons Media

De samenwerking tussen ICSB zowel voorafgaande, tijdens als na het project is uitstekend te noemen. De rapportage was zeer helder, evenals de waardevolle adviezen voor onze toekomst.

Deel deze pagina