Innoveren door samen te werken en van elkaar te leren, dat is de uitdaging die Nuon wil oppakken. Nuon heeft zich de vraag gesteld: wat voor inzichten en ideeën levert het op als we organisaties bij elkaar brengen die samen producten en diensten leveren die gelijk zijn aan 70% van het besteedbaar inkomen van een gemiddeld Nederlands gezin?

Bart van Hattum van Nuon heeft Ed Peelen van ICSB gevraagd Nuon te begeleiden bij deze ontdekkingstocht. Samen met andere organisaties zijn drie invalshoeken verkend: Wat kunnen deze organisaties van elkaar leren op het gebied van Innovatie en Business Development? Welke uitdagingen komen ze tegen en hoe gaan ze hiermee om? En welke kansen zijn er als deze organisaties samen kijken naar die momenten dat zij samen van betekenis kunnen zijn voor (potentiële) klanten.

Nuon is haar ontdekkingstocht begonnen met open en eerlijke gesprekken met ‘collega’ product managers van Aegon, Albert Heijn, Nuon, Sanoma, Transavia en UPC. Over de successen, knelpunten en het beleid op het gebied van Business Development en Innovatie. Ze leverden soms bevestigende, maar vaak ook verrassende inzichten op, die zijn samengebracht en verdiept tijdens een ronde tafelgesprek met alle betrokkenen. Nuon heeft zelf de gesprekken gevoerd en ICSB gebruikt als expert klantbord. Het ronde tafelgesprek heeft ICSB mede gefaciliteerd en inhoudelijk ondersteund.

Helder inzicht in het gehele innovatieproces

De gesprekken tussen ‘collega’ product managers leverde een helder zicht in het gehele innovatieproces. Vanaf inspiratie tot en met infectie. Iedere fase kent zijn eigen uitdagingen en succesfactoren. Juist de uitwisseling van ervaringen en aanpakken was voor alle partijen inspirerend. De discussies werden gevoerd rond vier fasen, waarbij iedere fasen zijn eigen focus heeft. Bij inspiratie gaat het om hoe de maatschappij verandert en hoe gaat een bedrijf daarin mee. Innovatie, de tweede fase, richt zich specifiek op de vraag hoe de behoefte van de huidige en potentiële klant zich ontwikkelt en op welke wijze een organisatie betekenisvol kan zijn in het vervullen van deze behoeften. In de implementatiefase komt aan bod hoe een organisatie ervoor zorgt dat de gewenste toegevoegde waarde geleverd wordt en dat er een aantrekkelijk verdienmodel is. Tot slot staat bij infectie centraal hoe het nieuwe product of dienst zich verspreidt; maar het kan ook gaan over hoe een nieuwe organisatie met een nieuwe cultuur en een nieuwe kijk op de wereld zich door ontwikkelt.

Behalve naar het proces zelf is tijdens de gesprekken veel aandacht uitgegaan naar de context; de organisatorische omgeving waarbinnen het vernieuwingsproces zich voltrekt. Hoe creëer je de voorwaarden zodat het gehele traject succesvol wordt doorlopen en afgelegd? Hier liggen de grootste uitdagingen, zo bleek uit de gesprekken en discussie.

Tijdens de ronde tafelsessie zijn de opgedane inzichten besproken en is vooral gesproken over hoe de innovatie professionals omgaan met de uitdagingen die elk van de besproken innovatie fases biedt.

Na deze kennisdeling zijn de professionals aan de slag gegaan met de verkenning van de mogelijkheden om gezamenlijke proposities te ontwikkelen voor huidige of nieuwe klanten. In kleine teams zijn ideeën gegenereerd en in sommige gevallen verbluffend snel geconcretiseerd tot bedrijfskansen. De teams hebben daarvoor gebruikt gemaakt van hetBusinessmodelwiel. Een door ICSB ontwikkelde methodiek waarmee nieuwe buinessconpen bedacht en geconcretiseerd worden tot groei.

Terugblikkend waren de deelnemers van mening zeer veel geleerd te hebben van de openhartige kijk in andermans keuken. Zowel de bevestigende als de verassende lessen werden als zeer waardevol ervaren. Daarbij hebben de deelnemers aan de ronde tafel onverwachte gezamenlijke groeikansen ontdekt, waarmee het fundament voor verdere samenwerking gelegd is.

Innoveren in samenwerking met ICSB

Dit project van Nuon is een mooi voorbeeld van hoe waardevol en interessant het is om met andere organisaties ideeën uit te wisselen. Deze overtuiging ligt ook ten grondslag aan het innovation leaders Network Yellow Cats. Een netwerk dat 6 keer per jaar een actueel innovatie thema verkent en met de deelnemers (innovatie professionals uit een breed scala aan organisaties) doorvertaalt naar hun professionele omgeving. ICSB is mede initiatiefnemer van het Yellow Cats netwerk.

Voor meer informatie over deze inspirerende bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ed Peelen op 010-4528602.

Deel deze pagina