ActiZ logo ledenpeilingActiZ is een brancheorganisatie in de zorgsector met een kleine 400 leden. Deze leden hebben samen 380.000 medewerkers in dienst en bedienen daarmee maar liefst 2 miljoen cliënten. De belangrijkste taken van ActiZ zijn belangenbehartiging van haar leden richting politiek, overheden, verzekeraars, etcetera, maar ook het ontwikkelen van een visie op de zorg.

Missie vanuit leden en medewerkers

Omdat ActiZ haar leden, die een grote diversiteit vertonen in omvang en werkzaamheden, zo goed mogelijk wil bedienen, heeft zij dit jaar haar missie aangescherpt. Doel hierbij was om deze niet vanuit ActiZ naar de leden uit te rollen, maar om juist een zo breed mogelijke groep leden te betrekken bij de missie vorming: waarvoor moet ActiZ staan volgens haar leden en waarop moet zij zich focussen?

Online paneldiscussie als input voor een nieuwe missie

Om inzicht te krijgen in waar de leden de meeste waarde aan hechten en waarop ActiZ zich vooral moet richten volgens haar leden, hebben we gebruik gemaakt van een online paneldiscussie. De online paneldiscussie bood de directeuren en bestuurders van alle ActiZ-leden de mogelijkheid hun mening te geven over 6 vragen en stellingen, die richtinggevend zijn voor de nieuwe missie.

De online paneldiscussie biedt daarbij zowel kwantitatieve resultaten, namelijk de antwoorden op de stellingen en vragen, als de mogelijkheid om deze antwoorden toe te lichten. Daarbij kunnen leden bovendien op elkaar reageren, wat de discussie levendig maakt en zorgt voor een grotere betrokkenheid bij het onderzoek en bij ActiZ als geheel.

Naast de input van de leden van ActiZ, konden ook de ActiZ-medewerkers hun mening over de stellingen geven. Dit biedt inzicht in de overeenkomsten tussen leden en medewerkers, maar ook inzichten in de verschillen: bevindt er zich een gap in de verwachtingen en doelen van medewerkers en leden?

Uitkomsten online paneldiscussie in een infographic

De resultaten van de online paneldiscussie zijn opgetekend in een uitgebreid rapport, maar zijn daarnaast tot leven gebracht middels een infographic. Deze rapportagevorm is geschikt om te delen met de leden en brengt ook binnen ActiZ de discussie tot leven. Deze 2 documenten vormen daarmee de basis van de nieuwe missie van ActiZ, voor en door haar leden.

missie online paneldiscussie

Jacqueline Donga, communicatieadviseur bij ActiZ

In dit project was ICSB voor ons echt van meerwaarde, onder andere bij het formuleren van de juiste stellingen, maar ook bij de wijze van rapportage. Omdat de tool erg toegankelijk is, was het voor onze leden makkelijk om mee te doen en dat vergroot de deelname.

Deel deze pagina