Recent sloten de sociale partners in de zorg een nieuwe cao af. ICSB voerde in opdracht van de SO VVT/ActiZ een onderzoek uit rondom de arbeidsmarktproblematiek en het vergroten van contracten als oplossing voor de arbeidsmarkttekorten. Dit onderzoek vormde de input voor het cao-overleg en de routekaart ten behoeve van verbeteringen in de sector voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

De zorgsector staat momenteel bekend om de grote arbeidsmarkttekorten die er zijn. Deze vraagstukken zijn veelvuldig in het nieuws, maar hoe kunnen ze nu echt worden opgelost? De SO VVT (Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg), waartoe ook ActiZ behoort, wilde één van de mogelijke oplossingen, namelijk het vergroten van contracten, verkennen. ICSB voerde hiervoor onderzoek uit onder ruim 5.000 werknemers, maar ook onder werkgevers in de zorgsector. De kwantitatieve resultaten verrijkten we door middel van interviews, waarin we de echte pijnpunten voor zowel werkgevers als werknemers konden verdiepen. De werknemers verdeelden we hierbij niet enkel op bijvoorbeeld sector of contractomvang, maar we keken ook naar de verschillen in hun behoeften en wensen ten aanzien van contractvergroting op basis van bijvoorbeeld levensfase. Dit deden we om zo concreet mogelijke handvatten te kunnen geven voor contractvergroting.

De rapportage van dit onderzoek is een afspiegeling van zowel de cijfermatige informatie als de inzichten op basis van de interviews, die door middel van quotes tot leven werden gebracht. De antwoorden van werknemers en werkgevers werden hierbij gespiegeld, om de (on)mogelijkheden van contractvergroting in kaart te brengen.

Esther Klaster, procesbegeleider bij de cao-onderhandelingen:

De cao-onderhandelingen waren een spannend proces, waarbij gaandeweg veel vragen opkwamen die vroegen om 'Joint Fact Finding'. Het arbeidsmarkttekort en de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen was veruit het grootste vraagstuk. ICSB heeft ons geholpen in zeer korte tijd een enorme respons te genereren onder werknemers en werkgevers en deze inzichten te duiden. ICSB en Loes in het bijzonder waren in staat om bijzonder snel vragenlijsten op te stellen die goed aansloten bij de doelgroepen en deze grondig te analyseren. De tussentijdse afstemming verliep heel prettig en langs korte lijntjes. Ik kijk terug op een heel waardevol en prettig traject.