Rabobank Nederland steekt veel energie in het binnenhalen van jong talent. Sommigen daarvan krijgen een traineeship aangeboden. Niet alleen krijgen zij een uitgebalanceerd opleidingsprogramma, ook hun voortgang wordt, zelfs door de Raad van Bestuur, nauwlettend in de gaten gehouden. In dit opleidingsprogramma wordt aan veel onderdelen aandacht besteed. Ook marketing ontbreekt natuurlijk niet in dit programma. ICSB Marketing en Strategie verzorgt dit onderdeel.

In samenwerking met Rabobank Nederland heeft ICSB een op maat programma samengesteld waarin de doelstelling “het creëren van bewustwording en het overdragen van kennis over Marketing in het algemeen en voor de Rabobank in het bijzonder” centraal stond.

Het marketing programma van 5 dagdelen voldeed aan drie eisen:

  • Aansluiten bij de belevingswereld van de trainee.
  • Passen in de specifieke Rabobank context en aansluiten bij de bestaande marketingproblematiek van het bedrijf.
  • De gebruikte werkvormen scheppen een balans tussen luisteren, zelfwerkzaamheid en illustratie van kennis door actuele en aansprekende voorbeelden.

Onze oplossingen

Deel deze pagina