Uitdaging

Welke naam geef je aan een regionale instelling voor beschermende woonvormen voor mensen met psychiatrische of psychologische beperkingen in de regio Zaanstreek-Waterland West-Friesland? RIBW ZWWF natuurlijk. Tenminste, in de vorige eeuw. De naam is weinigzeggend en niet erg aansprekend voor de buitenstaander. En met alle ontwikkelingen rond de visie op herstel en de manier van werken dekt de vlag de lading ook niet meer. Kortom: hoog tijd voor een nieuwe naam.

Aanpak

Een nieuwe naam is meer dan een label. Het moet één van de uitingsvormen zijn van een toekomstbestendige positionering. De zoektocht start dus bij de verschillende soorten klanten. Wat zijn voor hen de kenmerken waarop de organisatie zich krachtig, geloofwaardig en relevant kan onderscheiden? In eerste instantie werd er dus kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij verschillende soorten klanten. Extern, maar ook intern. Waarbij medewerkers van de RIBW ZWWF zélf ook een deel van de gesprekken voor hun rekening namen!

Op basis van de klantinzichten die in de gesprekken verzameld werden, kon in enkele gezamenlijke werksessies de gewenste positionering in kaart gebracht worden. Geen dik boekwerk of lange complexe zin, maar een overzichtelijk positioneringsmodel dat voldoende ruimte biedt voor nuance en tegelijkertijd tot keuze dwingt.

Deze positionering vormt het startpunt en het kader om creatief op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Samen met meerdere sterk gevarieerde teams van de RIBW ZWWF zélf.

Het project werd afgesloten met een zorgvuldig keuzeproces, legal procedure en interne communicatie. En de briefing voor selectie van een vormgevingsbureau, waarmee het stokje naadloos overgedragen wordt.

Resultaat

RIBW ZWWF zal binnen de gestelde timing over kunnen gaan naar een nieuwe naam: Leviaan. Een naam die volledig aansluit bij de gewenste positionering. En die intern volledig omarmd wordt door medewerkers, cliënten, ledenraad en OR.

Sylvia Padmos, communicatieadviseur van RIBW ZWWF, zegt over de samenwerking:

Kris en Dorien hebben ons op inspirerende en geheel eigen wijze door onze zoektocht naar een nieuwe naam geleid. In creatieve en vooral ook leuke sessies kregen wij met behulp van het positioneringshuis onze positionering scherp, namen we heldere keuzes met betrekking tot de merkhiërarchie en kwamen uiteindelijk tot een naam, vanuit de organisatie, die onze positionering goed ondersteunt. Ook in het vervolgtraject, bij de bureauselectie ten behoeve van de huisstijlontwikkeling, heeft Kris zijn waarde bewezen.
Aanvullend heeft Kris ons begeleid bij het helder verwoorden van onze visie op onze herstelondersteunende begeleiding. Dit heeft geresulteerd in de 'krachtenaanpak', wat we momenteel in de organisatie implementeren.

Han Jetten, Raad van Bestuur van RIWB ZWWF, zegt over de samenwerking:

De kracht van Dorien en Kris is dat ze, zonder het proces over te nemen of het alle kanten op laten waaieren, ons tot de essentie weten te brengen. Met creativiteit, humor en een uitnodigende en nieuwsgierige benadering. Alle betrokkenen; cliënten, medewerkers en management, zijn gelukkig met het gelopen traject. Naast een nieuwe naam, heeft het ons geholpen nog beter te formuleren wat we zijn en willen zijn. Daar hebben we nog een hele periode profijt van.

Deel deze pagina