Elke Rotterdammer kent Roteb als de organisatie die met circa 3.000 man in Rotterdam het vuil ophaalt en de straten schoonhoudt. Weinigen weten echter dat dit slechts de helft van het verhaal is. Roteb heeft een dubbele missie: Rotterdam schoon en Rotterdam aan de slag. Ook in “Rotterdam aan de slag” heeft Roteb zo’n 3.000 mensen aan het werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen dankzij passend werk zinvol aan de slag en ondertussen voldoende bijleren om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan. Dit werk is georganiseerd in verschillende bedrijven, die zich bijvoorbeeld toeleggen op de agrarische sector, metaalbewerking, montage- en verpakkingsactiviteiten of werk/leertrajecten voor horeca.

Dit vereist natuurlijk dat er voldoende opdrachtgevers worden gevonden die “passend werk” willen uitbesteden. En om die opdrachtgevers te overtuigen is het belangrijk om precies in kaart te brengen wat de huidige feitelijke positionering is en hoe de eigen unieke positionering er in de toekomst kan uit zien. En hoe je deze vervolgens effectief naar (potentiële) opdrachtgevers overbrengt.

We hebben dit proces samen in drie stappen beetgepakt.
In eerste instantie werd een “familiepositionering” bepaald. Een team van directie en bedrijfsmanagers definieerde in enkele werksessies het huidige en het gewenste positioneringsplaatje voor de familie van bedrijven die “capaciteitsoplossingen” aanbiedt. Geen uitgebreid boekwerk, maar ook geen draak van een volzin. De essentiële bouwstenen van een positionering overzichtelijk op één pagina.

In tweede instantie werd dit algemene plaatje naar elk bedrijf verbijzonderd. Een bedrijf dat een kwekerij heeft en zich op land- en tuinbouwactiviteiten richt, legt andere accenten dan een bedrijf waar fietsen en caravanramen gemonteerd worden. Deze verbijzondering blijft natuurlijk binnen de overkoepelende positionering van de familie. De individuele bedrijven kunnen hooguit aangeven welke elementen uit de positionering voor hen minder relevant zijn en welke voor hen bij uitstek het verschil maken.

In derde instantie werden de algemene positionering en de verbijzondering per bedrijf tot leven gebracht. Daar werd een ruimer team van medewerkers voor bij elkaar gebracht. Medewerkers uit de verschillende bedrijven die regelmatig klantcontacten hebben werden ondergedompeld in de positioneringen en gingen er mee aan de slag. Met als doel de vertaling te maken naar communicatie. Na enkele uren schaven was voor elk bedrijf de positionering omgezet in een kloppende, onderscheidende en aansprekende elevator pitch. Een “voorstelling” van de organisatie in slechts enkele minuten, die de essentiële boodschap beklijvend weet over te brengen.

Marlin Huygens, Directeur Markten en Bedrijven

Kris Brees van ICSB heeft ons in zijn aanpak de mogelijkheid geboden om zelf veel te leren en in te brengen. Geen panklare oplossing, maar een interactief leerproces. Dit was precies wat we wilden.

Deel deze pagina