Dat Roteb met zowat 3.000 man in Rotterdam het vuil ophaalt en de straten schoonhoudt, dat weet elke Rotterdammer. Maar weinigen weten dat Roteb een dubbele missie heeft: Rotterdam schoon en Rotterdam aan de slag. Ook in “Rotterdam aan de slag” heeft Roteb een 3.000 mensen aan het werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen dankzij passend werk zinvol aan de slag en ondertussen mogelijk voldoende bijleren om in het gewone arbeidscircuit aan de bak te komen. Dit vereist natuurlijk dat er voldoende opdrachtgevers worden gevonden die “passend werk” willen uitbesteden. En daar concurreert Roteb met sociale werkvoorzieningsbedrijven en arbeiders uit midden-Europese landen. Een gevecht om de klant, wat de markt rood kleurt: een rode oceaan.

Vanuit de “Rotterdam aan de slag” missie is de uitdaging bij Roteb drievoudig:
1. Definiëren van nieuwe markten waar leuk passend werk kan geworven worden: de blauwe oceanen.
2. De organisatie meenemen in deze zoektocht, zodat de organisatie de werking van klantgericht denken ervaart (complementair aan het interne mensgericht denken).
3. Het proces zo inrichten, dat Roteb als lerende organisatie de volgende nieuwe zoektocht zelf kan inrichten en het proces zelf verder kan blijven bijsturen.

Het proces werd ingericht met een aktieteam en een werkende achterban. In korte werksessies maakte het aktieteam kennis met de technieken van een volgende processtap. Vervolgens ging elk aktieteamlid met zijn werkende achterban aan de slag om zelf het werk echt uit te voeren. In een volgende werksessie werd het “huiswerk” doorgenomen, werden de eigen leerpunten voor verbetering van het proces geformuleerd en werd de volgende processtap ingeoefend. Zo kon de organisatie breed en diep betrokken worden bij de klantgerichte zoektocht naar blauwe oceanen zonder voortdurend de lopende bedrijvigheid te onderbreken voor massale vergaderingen.

Op deze manier werd de huidige concurrentiële marktsituatie in kaart gebracht en werden potentieel interessante sectoren gedefinieerd. Deskresearch leverde voldoende inzichten voor een eerste verdere keuze. Kwalitatieve gesprekken met bedrijven uit de overgebleven sectoren leverde voldoende inzichten om een Roteb-eigen dienstaanbod te formuleren naar enkele van de overgebleven sectoren. Roteb definieerde zelf een aantal nieuwe markten én deed tot diep in de organisatie ervaring op met het klantgericht denken én borgde de nieuwe vaardigheden en processen.

Ton van der Leck, intern projectleider en bedrijfsmanager RoBedrijf

Het is voor de organisatie een leerzaam traject, wat natuurlijk niet eindig is. Wat we hebben geleerd, gaan we nu borgen in de staande organisatie, zodat het een “gewoon goed” wordt om de zoektocht naar nieuwe klanten te blijven herhalen.

Met dank ook aan ICSB en Kris Brees in het bijzonder voor de wijze waarop hij ons door dit proces heen heeft geloodst. Door zijn kennis, enthousiasme en volhardendheid, is deze stap succesvol verlopen.

Deel deze pagina