ICSB heeft voor de Master of Science Hospitality Management van de RSM Erasmus University & Hotelschool The Hague het programma onderdeel rondom de Blue Ocean Strategy verzorgd. Het programma bestond uit twee onderdelen:

– Kennismaking met de theorie van Blue Ocean thinking
– Toepassen van Blue Ocean Strategy in de praktijk middels een computer simulatie game.

De studenten in de master opleiding hebben gedurende twee dagen uitgebreid kennis gemaakt met het gedachtengoed van de auteurs Chan Kim & Renée Mauborgne. Na de behandeling van de theorie zijn de studenten aan de slag gegaan met de door ICSB samengestelde McDonalds Blue Ocean case. Hoogtepunt van de twee dagen vormde het inspirerende bezoek aan Koppert Cress. Dit tuinbouwbedrijf is in tegenstelling tot wat gangbaar is in de sector enkele jaren geleden afgestapt van het oude en vertrouwde productiegerichte denken. Het bedrijf gooide het over een compleet andere boeg, namelijk het kweken van interesse bij de eindgebruikers van de ‘cressen’ (tuinkersen): het hogere segment van restaurants, hotels en cateraars. Door dit nieuwe distributiemodel is Koppert Cress in staat geweest een blauwe oceaan te ontwikkelen met bijbehorende indrukwekkende groeicijfers.

Het tweede onderdeel van het Blue Ocean Strategy programma, de computer simulatie, was eveneens een groot succes. De master studenten hebben een week lang in teams tegen elkaar gestreden om een Blue Ocean propositie in de zeer competitieve game console markt (zoals Playstation, Nintendo, etc) te ontwikkelen. Hierbij begon elke werkdag met een introductie van de spelronde, gevolgd door presentaties van de teams waarin zij hun strategische keuzes toelichten en feedback van ICSB op de gemaakte keuzes. Na de lunch speelden de studenten een nieuwe spelronde, waarbij zij hun bedrijfsbeslissingen via de laptop invoerden.

Ineke Witzel, programma manager

“Blue Ocean” is binnen ons Master programma een metafoor voor “buiten de gebaande paden denken” en nieuwe, onverwachtse oplossingen of mogelijkheden creëren. Daarbij beperken we ons niet tot het gedachtengoed van de auteurs van het boek. Wel is het een goede basis voor de studenten om de mogelijkheden en beperkingen van markt innovatie te leren kennen en ervaren.

De combinatie van een workshop met theoretische onderbouwing, oefenen met cases, toetsing aan de praktijk d.m.v. een interessant werkbezoek en het zelf aan den lijve ondervinden via het spelen van een uitdagend simulatiespel was een gelukkige keuze. Evenals de trainer/coach van ICSB: drs Yousri Mandour. Mede door zijn grote kennis, inzet en enthousiasme is het programma zeer geslaagd.

Deel deze pagina