SBWie? De Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt.

SBWU is in de regio erg bekend en heeft ook een uitgesproken imago, maar worstelt er mee dat de naam SBWU niet langer dekt wat de organisatie momenteel doet en waar ze voor staat, laat staan dat deze naam het toekomstperspectief van de organisatie dekt.

Hoog tijd dus voor een naamswijziging. Alleen: wat moet deze nieuwe naam dan precies uitdrukken?

Onder begeleiding van ICSB bouwden medewerkers van SBWU hunmerkpositioneringshuis uit. In drie werksessies werd doelgericht en vol energie gewerkt aan een eerlijk beeld van de huidige positionering en naar een haalbaar, relevant en onderscheidende toekomstige positionering. Voor de toetsing van de huidige positionering en de relevantie en het concurrentiële onderscheid van de gewenste positionering werd geput uit de inzichten die ICSB in voorafgaande gesprekken had opgedaan met de verschillende soorten klanten, opdrachtgevers en ketenpartners van SBWU. Daarnaast hebben twee SBWU medewerkers intern gesprekken gevoerd. Ook die inzichten zijn meegenomen.

Het gebouwde merkpositioneringshuis biedt voldoende input voor een gerichte zoektocht naar een nieuwe merknaam. Maar de zoektocht naar een nieuwe merknaam is uiteraard slechts één onderdeel van een totaalaanpak. Het aanpassen van de naam alleen zal maar beperkte impact hebben op de echte positionering in de markt. Daarom werd er een actieprioriteitenplan opgesteld dat op één pagina samenvat hoe SBWU de positionering consistent zal doortrekken in de communicatie naar cliënten en ketenpartners toe. En, cruciaal voor een dienstenomgeving, in het dienstenaanbod en het gedrag van de medewerkers.

Kortom: de vertaling van een gewenste positionering in een integraal en overzichtelijk plan, waarvan ‘naamsverandering’ slechts één van de puzzelstukken vormt.

Margot van Lange, Coördinator Communicatie

"Het model van het merkpositioneringshuis en de begeleiding van ICSB heeft ons echt geholpen om ons organisatieverhaal van die accenten en voorbeelden te voorzien, die antwoord geven op vragen van onze klanten. Het hielp ons bij de zoektocht naar de nieuwe naam en bij zoeken naar een nieuwe vormgeving van de huisstijl."

Deel deze pagina