SMD biedt met ongeveer 100 beroepskrachten en 600 vrijwilligers ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied in de regio Zaanstreek Waterland.

Bij SMD staat innovatie hoog op de kaart, als één van de manieren om de klantgerichtheid zo goed te realiseren dat groei kan waargemaakt worden. Daarbij constateert SMD dat ze als organisatie een verbeterslag kunnen maken, door de innovatie in een proces te gieten. Er zijn veel ideeën maar hoe beoordeel je of het ook goede ideeën zijn? En hoe zorg je er voor dat de beste ideeën gekoesterd worden en zo snel mogelijk gerealiseerd?

innovatieproces

Dat is precies waar de stage-gate aanpak op ontworpen is. Een proces de innovatie in een aantal fasen (stages) en poorten (gates) opknipt. Het is daarbij de bedoeling om in een zo vroeg mogelijke fase projecten stop te zetten die weinig kans van slagen hebben en de resources maximaal te scharen achter de veelbelovende projecten, die daardoor juist extra opschieten. Elke fase is multidisciplinair, vanaf het begin wordt er nagedacht over de klant, de concurrent, het aanbod, het verdienmodel, etc.

Naarmate het proces (en de fasen) vorderen, wordt de zekerheid en volledigheid groter en het risico dus kleiner. Maar elke fase is ook duurder (in tijdsbeslag en geld) dan de vorige fasen. In de poorten nemen de “poortwachters” beslissingen over het al dan niet doorstromen van innovatieprojecten. Deze beslissingen worden gebaseerd op vaste en gekende kenmerken en volgens vaste criteria. Het keuzeproces wordt daardoor ook objectiever en in elk geval inzichtelijk.

Dit stage-gate proces is algemeen geldend, van een multinational in de staalsector tot een zakenbank of retailketen. Samen ontworpen we een versie van de het stage-gate innovatieproces dat precies past op de maat van een middelgrote welzijnsorganisatie. Voldoende gedetailleerd en verfijnd om efficiënt te kunnen sturen. Maar voldoende afgeslankt om ook praktisch en realistisch te werken. SMD krijgt met deze tool grip op het innovatieproces en kan doelgericht werken aan een klantgerichte groei.

Ger Wubs, directeur van SMD

Ze zijn deskundig, betrokken en laten ons het ontwikkelwerk doen. Zo leer je meteen onder begeleiding zaken zelf op te pakken en wordt je niet afhankelijk van de externe deskundige.

Deel deze pagina