De VakantieBieb is het ‘zomercadeautje’ van de Bibliotheek. De VakantieBieb heeft als doelstellingen om e-lezen bij meer mensen te introduceren en om het leesniveau van kinderen op peil te houden gedurende de zomervakantie. Circa 250.000 mensen maakten dit jaar actief gebruik van de app, die gezamenlijk meer dan 2 miljoen boeken hebben gedownload.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) wil de VakantieBieb-app graag verder ontwikkelen. Daarvoor heeft zij inzichten nodig in de wensen van gebruikers. De VakantieBieb is beschikbaar in de zomer. De belangrijkste valkuil bij traditioneel onderzoek is dat je respondenten achteraf bevraagd, waarbij zij terug moeten kijken. Het gebruik van Snapp lost dit op: we bevragen respondenten middels korte vragenlijsten op dat moment dat het er echt toe doet, ongeacht de plaats waarvandaan en het apparaat waarop zij deelnemen.

De voordelen van een context-onderzoek met Snapp samengevat:

  1. Onderzoek op het relevante moment (en daardoor betere, meer betrouwbare resultaten
  2. Onderzoek vanaf gewenste locatie en/of apparaat (dus ook op vakantie, onderweg, etc.)
  3. Rijke informatie vergaren: van foto’s tot audioberichten, maar er is ook ruimte voor ‘traditionele’ vragen

 

Met dit onderzoek verschafte ICSB inzichten aan de KB ten behoeve van het verder ontwikkelen van de app. We deden hiervoor een gebruikersonderzoek via Snapp, waarbij respondenten 3 keer op een relevant moment werden bevraagd. Zij kregen een aantal vragen aan het begin van de vakantie, in het midden van de vakantie en aan het eind van de vakantie. Zodoende krijgen we inzicht in hun ervaringen met de VakantieBieb op het moment dat het gebruik, en daarmee de plus- en minpunten, nog vers in het geheugen liggen. Door te meten op een relevant moment voor de doelgroep krijg je meer betrouwbare en betere antwoorden, waarmee we een goede basis leggen voor verdere ontwikkeling van de VakantieBieb.

De 3 onderzoeken werden binnen korte tijd opgezet en uitgevoerd middels Snapp. Snapp is een web app, waarmee respondenten toegang krijgen tot de vragenlijst(en) via het door hen gewenste device. Respondenten krijgen een e-mail of sms-notificatie wanneer er nieuwe vragen klaar staan, om te zorgen voor een zo hoog mogelijke respons. Het voordeel van deze app is bovendien dat we rijke informatie kunnen vergaren: van foto’s tot audioberichten of zelfs video.

Ook voor de VakantieBieb hebben we rijke informatie opgehaald: de ‘traditionele’ vragen hebben we aangevuld met open vragen, om dieper inzicht te krijgen in de onderliggende wensen van gebruikers en om kleur te geven aan de cijfermatige output.

ICSB vertaalde de onderzoeksresultaten uit de VakantieBieb, weergegeven in een PowerPoint en een Infographic, naar een advies voor de Koninklijke Bibliotheek over de verbeterpunten van de app en mogelijke investeringen om het bereik van de VakantieBieb te vergroten. Dit leidt ertoe dat de doelstellingen van de VakantieBieb nog beter kunnen worden nagestreefd.

Stephanie Verhagen, marketeer bij de Koninklijke Bibliotheek

De techniek van het onderzoek via Snapp werkte goed. We haalden ruim binnen de tijd het gewenste aantal respondenten. Het is denk ik voor mensen een laagdrempelige manier om mee te doen aan een onderzoek. Ook biedt deze techniek mogelijkheden voor het meten op relevante specifieke momenten en het verkrijgen van verrijkte informatie.

Stephanie Verhagen, marketeer bij de Koninklijke Bibliotheek

De samenwerking met ICSB was goed. Door het vakinhoudelijk advies, de proactieve houding en goede communicatie hadden wij het vertrouwen dat het onderzoek in handen van professionals was. Het rapport en de infographic geven een helder beeld van het resultaat. Daarnaast was de werkwijze efficiënt (meeste overleg via conference calls) en werd de planning gehaald.

Deel deze pagina