De samenwerking tussen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties verloopt steeds meer volgens de commerciële principes van de vrije markt. Deze evolutie, en het wettelijk kader dat de samenwerking regelt en vorm geeft, legt aanzienlijke eisen op aan deze organisaties: de verantwoordingsdruk van de overheid op maatschappelijke organisaties en lagere overheden neemt aanzienlijk toe.

Op 1 januari 2007 werd op gemeenschappelijk initiatief van het Ministerie van VWS, VNG, Mogroep en branche organisaties Stimulansz Welzijn (voorheen het Servicepunt Welzijnsinformatie) opgestart. Het Servicepunt Welzijnsinformatie wil een “door-en-voor” organisatie zijn, die gemeenten en instellingen de nodige instrumenten aanreikt om deze evolutie gezond door te voeren.

Het Servicepunt Welzijnsinformatie heeft ICSB gevraagd mee te denken om gezamenlijk een aantal cruciale keuzes te maken om op zo efficiënt mogelijke manier markt van gemeenten en zorgorganisaties te benaderen voor een snelle opbouw van een deelnemersbestand.

ICSB is in eerste instantie bij de gemeenten en zorginstellingen gaan peilen naar hun houding tegen over de lopende evolutie en hervormingen, de verwachtte impact en de nood aan houvast. Op deze basis werden de potentiële deelnemers gesegmenteerd en werd in een aantal werksessies met het team van Servicepunt Welzijnsinformatie een totaal stappenplan ontworpen.

Marleen Bekkers en Kris Brees, beide senior adviseur en partner, hebben namens ICSB met veel plezier de marktbenadering mee ontworpen.

Deel deze pagina