ThyssenKrupp Accessibility, dochter van ThyssenKrupp AG, focust op het bieden en verbeteren van verticale mobiliteit. Naast de traplift, het meest bekende product, heeft ThyssenKrupp een productinnovatie ontwikkeld: StairWalker. Om van een productidee tot een daadwerkelijke marktintroductie te komen, heeft ICSB middels marktonderzoek de klantbehoeften in kaart gebracht. Klantbehoeften die uiteindelijk leidden tot een succesvolle productintroductie.

ThyssenKrupp Accessibility is een in Nederland gevestigde dochteronderneming van het wereldwijde ThyssenKrupp AG concern. Het overkoepelende concern is actief binnen 7 internationale business areas. De focus van ThyssenKrupp Accessibility ligt op ‘verticale mobiliteit’. De bekendste oplossing voor het behouden en verbeteren van verticale mobiliteit is de traplift, die mensen op een passieve manier van de ene naar een andere verdieping brengt. Recent heeft ThyssenKrupp Accessibility een innovatie genaamd ‘StairWalker’ gepresenteerd. StairWalker stimuleert haar gebruikers zelfstandig en met vertrouwen trap te blijven lopen en draagt hierdoor bij aan een actieve levensstijl.

ICSB verrichte onderzoeken voor deze productinnovatie, waarbij steeds door de ogen van de (potentiële) klant naar de vernieuwing werd gekeken.

Tijdens de eerste ontwikkelingsfase van StairWalker werd ICSB ingeschakeld om een dieper inzicht in de markt van trapliften én de potentiële markt van StairWalker te verkrijgen. Hiertoe zijn 3 onderzoeken uitgevoerd, namelijk:

  • Persoonlijke interviews met potentiële gebruikers van StairWalker en (potentiële) trapliftgebruikers: een marktverkenning.
  • Kwantitatief onderzoek onder potentiële gebruikers van StairWalker.
  • Persoonlijke interviews met potentiële gebruikers van StairWalker met betrekking tot het design van StairWalker.

Persoonlijke interviews: een marktverkenning

Waarom stellen potentiële gebruikers de aanschaf van een traplift lang uit? Hoe oordelen trapliftgebruikers over hun huidige product? Voor het beantwoorden vna deze diepgaande vragen, maakte ICSB gebruik van diepte-interviews met zowel trapliftgebruikers als minder mobiele respondenten die nog geen gebruik maken van een traplift. Tijdens deze interviews stonden mogelijkheden en drempels ten aanzien van hulpmiddelgebruik en specifiek trapliften centraal. Daarnaast werd de potentie van hulpmiddelen in kaart gebracht door respondenten te laten oordelen over functionaliteiten door middel van de Meerwaardekaartenmethode. Deze methode draagt bij aan het inzichtelijk maken van de waarde van verschillende productaspecten vanuit het oogpunt van de respondent.

Na gebruik van de Meerwaardekaartenmethode, werd de mening van respondenten ten aanzien van 3 ontwerpen uitgevraagd. Doel hierbij was niet het verkrijgen van kwantitatieve, representatieve informatie, maar het verkrijgen van dieper inzicht: waarom prefereren respondenten een specifiek ontwerp boven het andere? Wat vinden zij mooi en minder mooi en hoe worden deze voorkeuren bepaald?

Kwantitatief onderzoek: verdieping van de marktverkenning

Op basis van de resultaten uit de kwalitatieve interviews is voor het productontwerp StairWalker gekozen. Voordat een beleidsbeslissing ten aanzien van de verdere productontwikkeling van StairWalker kon worden genomen, was echter kwantitatief onderzoek vereist, onder de daadwerkelijke doelgroep: mensen die moeite hebben met traplopen, die nog geen traplift aangeschaft hebben. Door middel van het uitvoeren van enquêtes heeft ICSB de uitkomsten uit het kwalitatieve onderzoek kunnen bevestigen: met name de behoefte aan het fysiek actief blijven is groot. Een niche in de markt, die StairWalker kan opvullen.

Persoonlijke interviews: design van StairWalker

Naast de functionaliteiten, is het design van StairWalker van belang: welk ontwerp vinden potentiële gebruikers het mooist? Hebben zij vertrouwen in dit ontwerp en de ondersteuning die dit ontwerp biedt? Ook hier is gebruik gemaakt van persoonlijke interviews, die een diep inzicht bieden in de mening van potentiële gebruikers. Dit leidde niet enkel tot een keuze voor één van de designs, het leidde ook tot aanpassingen in het gekozen design.

StairWalker is gepresenteerd

Marktverkenning voor ThyssenKrupp StairWalkerHet uiteindelijke resultaat is dat StairWalker, aangepast op basis van de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken, inmiddels op de Rehacarebeurs in Duitsland is onthuld. Een productinnovatie die een niche op de markt voor verticale mobiliteit betreedt. Een productinnovatie die niet enkel vanuit technisch perspectief is ontworpen, maar waar de klant actief bij betrokken is en waar diepgaande klantperspectieven doorslag gaven voor het uiteindelijke produc

Carolien Brouwer, product manager bij ThyssenKrupp Accessibility

Medewerkers van ICSB kun je met een gerust hart bij je klanten langs laten gaan. Zij dragen positief bij aan de klantrelatie.

Deel deze pagina